Hopp til innhold
Fjernvarme bedrift

Fjernvarme bedrift

Med våre fjernvarmeprodukter er Lyse en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, fordi vi leverer energi som ellers ville gått tapt.

Fjernvarme

Fjernvarme er et vannbårent system som utnytter klimanøytral overskuddsenergi, gjerne fra lokale ressurser som for eksempel biobrensel, avfall og spillvarme fra industri.

Lyse benytter spillvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus til å levere varmtvann til oppvarming og tappevann til kontorbygg, skoler, idrettshus, industri, boliger og borettslag.

Vi leverer fjernvarme fra Sandnes i sør til Stavanger i nord.

Fjernvarme

Hvilken klimagevinst gir fjernvarme?

Fjernvarmens hovedidé er å ta vare på og gjenvinne varme som ellers ville bli sluppet direkte ut i omgivelsene. Bruk av slik spillvarme er en klimavennlig løsning, ettersom ingen "nye" energikilder brukes til varmeproduksjon. 

Les mer om fjernvarme
To smilende damer med hjelm sitter på rør som er gravd ned i bakken

Fjernvarme til bedriftskunder

Varme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

 • Prisen er 33,0 kr i måneden + 43,9 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2)
 • Pristak er på 120 øre/kWh.

  Alle priser er ekskl. mva.


Varme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

 • Prisen er 446 kr i måneden + 40,6 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2).
 • Pristak er på 120 øre/kWh. Månedsbeløp kommer i tillegg.

  Alle priser er ekskl. mva.


Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.


Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er eksl. mva.

Fjernvarme til bedriftskunder

Priser for fjernvarme til boligselskaper

Varme Bedrift (til boligselskap) tilbys bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

 • Prisen er 33,0 kr i måneden + 43,9 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2)
 • Pristak for fjernvarme er på 108 øre/kWh med virkning fra 1. november 2023.

Varme Bedrift Pluss (til boligselskap pluss) tilbys bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

 • Prisen er 446 kr i måneden + 40,6 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2)
 • Pristak for fjernvarme er på 108 øre/kWh med virkning fra 1. november 2023. Månedsbeløp kommer i tillegg.

  Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.
  Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er eksl. mva.
Fjernvarmeanlegg Tastarustå

Kontakt oss

NO
Velg tjenesten du ønsker å vite mer om.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet

Fjernvarme fra Lyse er basert på lokale spillressurser og er 100 % klimanøytral. I tillegg frigir fjernvarme strøm som kan benyttes til elektrifisering av transport og industri.

Fra søppel til varme

Restavfallet i svart søppeldunk fraktes til IVARs ettersorteringsanlegg, der plast og andre gjenvinnbare materialer sorteres ut. Avfall som ikke kan gjenvinnes behandles hos Forus Energigjenvinning og blir til strøm og varme.

Reduserer klimautslipp

Matavfallet i brun søppeldunk lager IVAR biogass av. På kalde dager trenger vi å produsere mer varme enn spillvarmen fra Forus Energigjenvinning. Da benytter vi biogass. Samlet gir dette kundene våre 100 % klimanøytral fjernvarme.

Frigir kraft til elektrifisering

Fjernvarme erstatter elektrisk oppvarming fra panelovner og varmepumper, og tappevann fra varmtvannsberedere. Slik gjør vi plass i strømnettet til nødvendig elektrisfisering, som elbillading, elektriske hurtigbåter og landstrøm til cruiseskip.

Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Som innbygger sorterer og kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Avfallet får nytt liv gjennom materialgjenvinning, energigjenvinning og biogassproduksjon. Vi kaller det lokal sirkulær ressursutnyttelse.

Les mer
Lokal sirkulær ressursutnyttelse

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?