Hopp til innhold

Grønt skifte med fjernvarme

Gjenbruk i praksis


Med fjernvarme er Lyse en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og tar i bruk energi som ellers ville gått tapt. Vi leverer både varmt og kaldt vann til næringsbygg i Sør-Rogaland.

Priser oppvarming og varmt vann

Varme Bedrift: bedrifter som bruker under 150 000 kWh

Prisen er 31,7 kr i måneden + 42,2 øre/kWh + månedens spotpris

Du får et pristak på 90 øre/kWh.

Varme Bedrift Pluss: bedrifter som bruker over 150 000 kWh

Prisen er 699 kr i måneden + 37,2 øre/kWh + månedens spotpris.

Pristak er 85 øre/kWh.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Priser oppvarming og varmt vann

Nå kommer pristaket på fjernvarme dere til gode

Strømprisene har vært uvanlig høye til nå i år, og da svarer det seg virkelig å ha fjernvarme fra oss. Med vårt pristak, så garanterer vi at prisen for fjernvarme ikke overstiger maksprisen som er satt. Akkurat nå er pristaket vesentlig lavere enn strømprisen, og det er gode penger spart for dere.

Nå kommer pristaket på fjernvarme dere til gode

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet

Som innbygger kaster vi i 2021 nesten 500 kilo avfall hver i året. Totalt mottar Forus Energigjenvinning 110 000 tonn avfall per år.

Fra søppel til varme

Mye av dette søppelet blir etter nøye sortering gjenbrukt og gjenvunnet, mens resten må brennes.

Effektiv distribusjon

Forbrenningen genererer spillvarme som distribueres ut i isolerte fjernvarmerør som benyttes til oppvarming av rom, varmt tappevann og i produksjonsprosesser.  

Lokalt samarbeid

Avfallsforbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning, som er delvis eid av Lyse og IVAR med flere, har vært i drift siden 2002. Hvert år produseres rundt 160-170 GWh.

Sirkulærøkonomi i stort omfang

Ved å tilby fjernvarme til våre kunder sørger vi for en trygg og miljøvennlig behandling av avfall som ikke kan gjenvinnes. Vi gjenvinner dermed energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser.

Å benytte spillvarmen fra søppelforbrenning er et viktig klimaprosjekt. Per i dag mottar både næringsbygg, boligblokker, alders- og sykehjem, skoler, idrettshaller med mer, fjernvarme fra Lyse. Fjernvarmen som produseres tilsvarer energiforbruket til ca 9000 boliger, og fortsatt er det kapasitet til mye mer i årene som kommer.

Eierne av Lyse-konsernet, og IVAR, lanserte i mars 2014 «Strategi for energi- og varmeløsninger i Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes og bybåndet Sør med Klepp og Time.»

Beslutningen om å gjennomføre fjernvarmeutbyggingen til både Sandnes og Stavanger ble utløst etter kommunenes ønske om kollektive energiløsninger. Utbyggingen har fått betydelig støtte fra Enova og gitt bidrag til økt utnyttelsesgrad for Forus Energigjenvinning.

Sirkulærøkonomi i stort omfang

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?