Hopp til innhold
Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Fjernvarme fra Paradis til Bjergsted

Kort fortalt:

 • Lyse skal utvide fjernvarmenettet fra Paradis til Bjergsted. Dette vil forsyne bygninger med klimanøytral fjernvarme som avlaster strømnettet.
 • Kommunen benytter samtidig anledningen til å fornye berørte gater med gode løsninger for miljø og klima samt bytte ut gamle vann- og avløpsrør på deler av strekket.
 • Lnett vil samtidig fornye strømkabler på deler av strekket.
 • Traséen går over Våland og Vestre platå. Etappe for etappe blir det anleggsarbeid på strekningen 2023-2026.
 • Det blir omlegging av trafikken der arbeidet pågår.

Hvorfor ønsker Lyse å gjennomføre dette?

 • Vi bidrar vi til at avfall fra Forus Energigjenvinning blir omgjort til verdifull energi. Dette gjør vi for å kutte utslipp, spare strømnettet, bedre forsyningssikkerheten, frigi kraft til elektrifisering og utnytte lokal energi for å kutte utslipp. Stavanger kommune vil i tillegg sørge for at det gir gatebildet et løft.
 • Prosjektet bidrar til at vi reduserer bruk av naturgass og erstatter dette med klimavennlig fjernvarme som ellers ville gått til spille. Vi bidrar dermed til Stavanger kommunes klimamål og kutter 2000 tonn CO2 per år.
 • Viktige nye bolig og næringsprosjekter som K8 og Bykronen vil få dekket sitt varmebehov med kortreist energi, fremfor å legge beslag på verdifull elektrisitet.
 • For nye utbygginger og rehabiliteringer i området ligger nå infrastrukturen klar, slik at de kan knytte seg på nettet og få klimanøytral fjernvarme.

Hvordan påvirker det meg?

 • Gravearbeidene vil pågå i opp mot tre år i ulike strekk.
 • Alt anleggsarbeid medfører midlertidige ulemper. Det vil bli stengte gater, økt trafikk og støy. Det kan bety at noen av oss må kjøre en omvei, tåle mer kø og bruke mer tid for å komme dit vi skal. Men når vi er ferdige så vil vi få oppgraderte gateløp og en mer klimavennlig by.

Prosjektleder/Kontaktperson:
Lyse:
Kjell Gabriel Garpestad
kjellgabriel.garpestad@lyse.no

Stavanger kommune:
Anna Helene Symington Hansen anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no

Hva vil skje med gatene?

Stavanger kommune vil bidra til oppgraderte gateløp blant annet ved:

 • Fornyelse av gatene med enda bedre forhold for syklister og gående.
 • Sykkelprioriterte gater får ny og bedre merking.
 • Bedre håndtering av regnvann, med regnbed, busker og trær, som fordøyer vannet og reduserer problemer ved skybrudd.

Utskiftning av gamle vann- og avløpsrør, som fører til færre lekkasjer i vann- og avløpsnettet.

 Hva vil skje med gatene?