Hopp til innhold

Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Her får du oversikt over pågående prosjekter, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte om du lurer på noe.

Stavanger

Timoteiveien, Mariero

Lyse Neo legger nye fjernvarmerør på Mariero, for å kunne forsyne fremtidige kunder. Hensikten er at de også kan få oppvarming gjennom fjernvarme.

  • Anleggsperiode: September 2022 – januar 2023.
  • Graveentreprenør: Årdal & Skeie
  • Prosjektleder: Richard Bjerga – richard.bjerga@lyse.no

Spilderhauggata

Lyse Neo er byggherre for fellesføringen i Spilderhauggata, når vi først skal grave vil Stavanger kommune oppgradere VA hvor dem blant annet skal skifte ut en vannledning fra 1800-tallet. Lnett skal oppgradere lavspent og Lyse Neo skal legge fjernvarme og gass. Når alt i bakken er ferdig avslutter vi med at Stavanger kommune fornyer vei og fortau med innslag av plantekasser. Fjernvarmen og gassen skal legges videre ned i Støperigata og inn til Sjøkanten park. Med klimanøytral fjernvarme levert av Lyse Neo sørger vi for oppvarming til 161 leiligheter som tilsvarer ca 450,000 KwH per år. Visste du at fjernvarmen som produseres ved Forus Energigjenvinning tilsvarer energiforbruket til ca 9000 boliger?

  • Anleggsperiode: November 2022 – april 2023
  • Graveentreprenør: Nordbø Maskin
  • Prosjektleder: Joakim Barø – Jb@lyse.no

Sandnes

Vågsgata 40 - Tinghuset

Lyse Neo legger nye fjernvarmerør til Vågsgata 40 - Tinghuset. Hensikten er at de også kan få oppvarming gjennom fjernvarme. Det vil bli gravearbeid fra Olav Kyrres gate og inn til nordsiden av bygget.

  • Anleggsperiode: Desember 2022 - februar 2023.
  • Graveentreprenør: Stangeland Maskin
  • Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no