Hopp til innhold

Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Her får du oversikt over pågående prosjekter, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte om du lurer på noe.

Stavanger


Disse prosjektene jobber vi med her nå.

Breiflåtveien, Mariero

Lyse Neo bygger nytt fjernvarmenett i Breiflåtveien. Dette skal i første omgang forsyne Lyses lokaler. Men det muliggjør også for fremtidig fjernvarmeforsyning til området sør for Breiflåtveien. Rørene legges i gang- og sykkelsti på nordsiden av veien, og vil derfor ikke påvirke biltrafikk eller kjøremønsteret.

  • Anleggsperiode: Februar-juni 2022. Arbeidet samkjøres med arbeidene inne på Lyses eiendom (Breiflåtveien 18).
  • Graveentreprenør: Grunn-Service AS.
  • Prosjektleder: Jan Magne Fotland, Prosjektil AS (jan.magne@prosjektil.no)

Lervig

Lyse Neo bygger ny kjølesentral og nytt fjernvarme- og fjernkjølenett som en del av brannstasjonprosjektet i Lervig. Den nye kjølesentralen skal erstatte de midlertidige sentralen som står i parken like ved. Kjølesentralen bruker sjøvann til å kjøle ned vannet som går til forbrukerne. Fjernvarmenettet gjør at også området øst for brannstasjonen (ved Lervig Brygge) får klimanøytral fjernvarme fra avfallsforbrenningen på Bærheim/Forus. Den midlertidige varmesentralen i Breivikveien som forsyner Lervig Brygge i dag, kan fjernes når prosjektet er ferdig.

  • Anleggsperiode: Mars-august 2022. Arbeidet samkjøres med brannstasjonprosjektet til Stavanger kommune / Rogaland brann og redning. (Hele brannstasjonprosjektet har annen tidsplan enn nevnt her.)
  • Totalentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
  • Graveentreprenør: Nordbø Maskin AS
  • Prosjektleder: Marlein Undheim, Lyse Neo (marlein.undheim@lyse.no)

Sandnes


Disse prosjektene jobber vi med her nå.

Vågsgata 40 - Tinghuset

Lyse Neo legger nye fjernvarmerør til Vågsgata 40 - Tinghuset. Hensikten er at de også kan få oppvarming gjennom fjernvarme. Det vil bli gravearbeid fra Olav Kyrres gate og inn til nordsiden av bygget.

  • Anleggsperiode: Juni – september 2022.
  • Graveentreprenør: Årdal og Skeie AS.
  • Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no