Hopp til innhold

Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Stavanger


En kjapp oversikt over aktive prosjekter. Hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte om du lurer på noe.

Godalen vgs

Lyse Neo bygger fjernvarme. Vi utvider eksisterende hovednett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs.

 • Anleggsperiode: Vår 2021 -Tidlig høst 2021. Arbeidet samkjøres med rehabilitering av Strømsbrua.
 • Graveentreprenør: Nordbø Maskin
 • Arbeid ved Consul Sigval Bergesensvei utføres i mai 2021
 • Arbeid ved Paradisveien utføres sommeren 2021
 • Fjernvarme som skal legges oppunder Strømsbrua utføres sommer/høst 2021
 • Byggeleder - Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

Jåttå nord

Lyse Neo bygger fjernvarme gjennom utbyggingsområdet på Jåttå nord. Her kommer nye boliger.

 • Anleggsperiode: Våren 2021- våren 2022
 • Graveentreprenør: Stangeland Maskin. Byggherre: Jåttå Utbyggingsselskap AS
 • Prosjektleder - Marlein Undheim - marlein.undheim@lyse.no

Sandnes


En kjapp oversikt over aktive prosjekter. Hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte om du lurer på noe..

Jærveien og Telthusveien

Lyse Neo legger til rette for fjernvarme. Utvides fra eksisterende hovednett i Haakon VII’s gate og bort til Telthusveien.

 • Anleggsperiode: April 2021 - Sommer 2022
 • Graveentreprenør: Stangeland Maskin og Bjelland Entreprenør
 • Arbeid ved Haakon VII’s gate til Telthusveien utføres fra April - Juli 2021
 • Arbeid ved Telthusveien utføres fra Høst 2021 - Vår 2022
 • Arbeid inne på Rådhusmarka vil pågå våren/sommer 2022
 • Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no

Fjernvarme fra Lyse


Med fjernvarme er Lyse en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, fordi vi leverer energi som ellers ville gått tapt.