Hopp til innhold

Pågående prosjekter på kjøling, gass og fjernvarme

Stavanger


Her graver vi i Stavanger. En kjapp oversikt over hvilke prosjekter som er aktive, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte ved behov.

Godalen vgs

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs som skal tilknyttes fjernvarme.

 • Nordbø Maskin er graveentreprenør.
 • Delen i Consul Sigval Bergesensvei (rett nord for Strømsbrua) utføres i mai 2021.
 • Delen i Paradisveien (på Godalen-siden av vannet) utføres sommeren 2021.
 • Fjernvarme som skal legges oppunder Strømsbrua utføres sommer/høst 2021. Arbeidet samkjøres med rehabilitering av Strømsbrua.
 • Byggeleder - Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

Jåttå nord

Lyse Neo bygger fjernvarme gjennom utbyggingsområdet på Jåttå nord, hvor det hovedsakelig kommer nye boliger.

 • Jåttå Utbyggingsselskap AS er byggherre, og Stangeland Maskin er graveentreprenør.
 • Anlegget starter april 2021, og vil fortsette til våren 2022.
 • Prosjektleder - Marlein Undheim - marlein.undheim@lyse.no

Sandnes


Her graver vi i Sandnes. En kjapp oversikt over hvilke prosjekter som er aktive, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte ved behov.

Tegleværket

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Gjesdalveien(Sandnes Politistasjon) og bort til boligprosjektet Teglværket.

 • Vassbakk&Stol er graveentreprenør
 • Teglværket, bak Maxi ned til gangsti Gravarsveien utføres Juni 2021
 • Gjesdalveien til innkjørsel Maxi senteret i August 2021
 • Ferdigstilles innen 20.september 2021
 • Byggleder: Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

Møllekvartalet

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Oalsgata. Arbeidet går bort til Møllekvartalet og videre til Jærveien 10.

 • Stangeland maskin er graveentreprenør
 • Anleggsperioden er Juni – September 2021
 • Merk at arbeidet en del av et større prosjekt i regi av private utbyggere og Sandnes Kommune. Dette kan påvirke hvor anleggsperioden.
 • Byggleder: Jan Magne Fotland - jan.magne@prosjektil.no

Jærveien og Telthusveien

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Haakon VII’s gate og bort til Telthusveien ved Rådhusmarka

 • Stangeland Maskin og Bjelland Entreprenør er graveentreprenør
 • Fra Haakon VII’s gate til Jærveien 33, etableres fjernkjøling
 • Delen fra Haakon VII’s gate til Telthusveien utføres fra April til Juli 2021
 • Delen i Telthusveien utføres fra høsten 2021 til våren 2022.
 • Delen inne på Rådhusmarka vil pågå våren/sommeren 2022
 • Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no

Øglændkvartalet

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved St. Olavsgt og bort til Øglændkvartalet i Erling Skjalgsonssgt

 • Stangeland Maskin er graveentreprenør
 • Arbeidet utføres høsten 2021. Ferdigstillelse i løpet av Oktober.
 • Arbeidet er en del av større utbygging i regi av boligutbygging og etablering av vann og avløp i Erling Skjalgsonssgate. Dette kan påvirke hvor anleggsperioden.
 • Prosjektleder: Jone Høyland - jone.hoyland@lyse.no

Gjenbruk i praksis


Med fjernvarme er Lyse en viktig bidragsyter til det grønne skiftet, og tar i bruk energi som ellers ville gått tapt. Vi leverer både varmt og kaldt vann til næringsbygg og boliger i Sør-Rogaland.