Hopp til innhold
Ung kvinne i turklær drikker vann fra bekk

Fornybar energi i mer enn 100 år

Ved å utnytte vannkraften fra fjellene i Lysefjorden, skjøt industrialisering i Sør-Rogaland sakte men sikkert fart. I dag er fornybar energi vårt viktigste satsingsområde.

Vi er ledende på bærekraftig energi

Hele 99,1 % av Lyses energiproduksjon kommer fra fornybare energikilder.

Fjernvarme

Fjernvarme bidrar til det grønne skiftet. Lyse tar i bruk energi som ellers ville gått tapt

Kjøling

Kaldt vann fra Gandsfjorden er perfekt for å kjøle ned næringsbygg og varme datarom. Miljøvennlig og energieffektivt.

Biogass

Biogassen er både fornybar og klimanøytral. Gassen utvinnes av organisk materiale som allerede finnes i det naturlige kretsløp.

Vannkraft

Vannkraft er vår mest klimavennlige energikilde. Vi er blant landets største aktører, med kraftverk fra sør i Rogaland til nord i Suldal og Ullensvang.

Pågående prosjekter

Her finner du oversikt over hvilke prosjekter vi jobber med i ulike deler av regionen, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan ta kontakt med ved behov.

Se oversikt over pågående prosjekter
Pågående prosjekter

Ta grep for klimaregnskapet

Vi garanterer at det produseres like mye strøm fra våre kraftverk i Lysefjorden som mengden strøm du bruker.

Les mer om opprinnelsegarantier
Hender som løfter vann fra kilde

100% vannkraft

Med 100% vannkraft fra Lysefjorden garanterer vi at det produseres like mye strøm fra våre kraftverk i Lysefjorden som mengden strøm du bruker.

Les mer om 100% vannkraft
Smilende jente i gul regnjakke ute i regnvær

Se sammensetningen av energibærere i ditt anlegg

Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Gå til fjernkontrollen.no

Hvordan påvirkes BREEAM?

Valg av fjernvarme- og kjøling kan påvirke miljøsertifiseringen av bygg (BREEAM). Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Les mer
Hvordan påvirkes BREEAM?

Vårt bærekraftsarbeid

Lyse støtter FNs bærekraftsmål og som medlem av FNs Global Compact jobber vi sammen med næringslivet for å bidra til å nå disse målene.

Les mer om bærekraft i Lyse
Jente med refleksvest fra Lyse løper i skog

Klimaordbok

Når vi snakker om klimaavtrykk brukes det ofte noen fremmedord. Her har vi prøvd å forklare noen av dem.

GWP100

Global Warming Potential, eller globalt oppvarmingspotensiale. Alle drivhusgasser har ulik levetid og grad av oppvarmingseffekt i atmosfæren. For å lettere kunne sammenlikne deres effekt brukes GWP for å omregne til CO2-ekvivalenter. GWP forteller hvor stor påvirkning en klimagass har sammenliknet med CO2. Klimapåvirkningen sees over en valgt tidshorisont – 20, 100 eller 500 år, der GWP100 er den vanligste og også den Lyse bruker.

Fossilfri energikilde

Et begrep som brukes i forbindelse med utslipp av CO2 fra biomasse (biogene utslipp). Mengden CO2 som slippes ut ved bruk av biomasse vil ikke være høyere enn mengden CO2 som biomassen tok opp under vekst, gitt en bærekraftig forvaltning av arealer. Derfor settes CO2-utslipp fra bruk av biologisk materiale lik null, og man sier at materialet har "netto nullutslipp" av CO2 ved bruk.

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen som kommer i stikkontakten.

Ta det et steg videre

Flere tiltak for mer bærekraftig energihverdag.