Hopp til innhold

Ta grep for klimaregnskapet

Garantert opprinnelse


Vi garanterer at det produseres like mye strøm fra våre kraftverk i Lysefjorden som mengden strøm dere bruker.

Strøm

100% vannkraft

  • Med dette produktet vil din bedrift kunne dokumentere en varedeklerasjon som er 100 % dekket av vannkraft.
  • Kombineres med en ordinær strømavtale
  • Eksisterende kunder beholder nåværende avtale, nye kunder får automatisk Lyse Spot, som er vår anbefalte avtale

5 øre/kWh

+ din strømavtale fra Lyse

Prisendring 100% vannkraft

Fra 1. desember 2022 endres prisen fra 3 til 5 øre/kWh.

Hvorfor stiger prisen?

Store deler av Europa bruker primært gass som energikilde til oppvarming, og dette er i all hovedsak russisk gass. I lys av den russiske invasjonen i Ukraina har nå flere av landene i Europa måttet se seg om etter andre energikilder. Det naturlige alternative til gass er strøm, men også her opplever vi forsyningsmangel – som igjen driver prisene opp.

Hvordan påvirker dette prisen på 100% vannkraft?

Etterspørselen etter strøm og krav til bærekraft har økt betydelig. Norsk vannkraft produserer ren og bærekraftig energi, og det er blitt det foretrukne alternativet til europeisk kullkraft. Prisen på «opprinnelsesgarantier» for 100% vannkraft er markedsbasert, og den økte etterspørselen etter ren norsk energi presser for tiden øyeblikket prisene opp.

 Prisendring 100% vannkraft

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for å vise at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen skal på en enkel måte kunne gi forbrukeren valg mellom fornybar kraft, og ikke-fornybar kraft.

Strømleverandørene kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene. Strømleverandørene kan da tilby kundene en garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker.

Lyse har gitt denne ordningen et eget merkenavn, 100% vannkraft fra Lysefjorden. Våre opprinnelsesgarantier kommer fra tre av våre kraftverk i Lysefjorden, Breiava, Tjodan og Flørli.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Vannkraft er fantastisk, ren og fornybar

Kunder som kjøper opprinnelsesgarantier kan ha nytte av opprinnelsesmerket strøm for å vise sin støtte og preferanse for fornybar kraftproduksjon. De kan også ha nytte av dokumentasjon på at det har blitt produsert fornybar kraft tilsvarende eget forbruk.

Lyse jobber for å ha strømprodukt som er tilpasset kunden. Bedriftskunder etterspør strøm med opprinnelsesgaranti for å kunne føre en nøyaktig rapportering, eks. Ghg-protokoll (Green House Gas).

Hvordan fungerer det?
Vannkraft er fantastisk, ren og fornybar

Strøm er strøm, eller...?

Det meste av all energi produsert i Norge kommer fra fornybare kilder, men når strømforbruket er på sitt høyeste – om morgenen, kvelden og på vinteren – er vi nødt til å importere strøm fra landene rundt oss. Det betyr at det totale strømforbruket ditt kommer fra alle typer energikilder som vind, vann, atomkraft og kullkraft. Dette gjelder generelt alle vanlige spotprisavtaler fra norske strømleverandører, med mindre annet er spesifisert.

På samme måte som en handler kortreist økologisk, kildesorterer søppel, kjøper elbil og bruker mindre kjøtt - kan man kjøpe opprinnelsesgarantier fra våre tre kraftverk i Lysefjorden. Garantiene bekrefter produksjonen av fornybar vannkraft, uavhengig av hva man får levert i stikkontakten.

Strøm er strøm, eller...?

Flere tiltak for mer bærekraftig energihverdag

Vi leverer både ladepakker, solcellepanel og en helautomatisert tjeneste som reduserer strømforbruket til din bedrift.