Hopp til innhold

Hvordan påvirkes BREEAM?

Publisert 01.06.2023 - Sist oppdatert kl. 06.58 16.06.2023

Valg av fjernvarme og fjernkjøling kan påvirke poengene i BREEAM på en del punkter innen Energi (ENE) og forurensing (POL). Den hyppigst forespurte informasjonen er gitt i avsnittene under. Ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon.

ENE 04: «Energiforsyning med lavt klimagassutslipp»

IVAR bekrefter på sine hjemmesider at de årlige målsetningene for gjenbruk og resirkulering av avfall i regionen tilfredsstilles. I henhold til SN7 kan fjernvarme fra Lyse da regnes som en lokal klimavennlig energiteknologi.

POL 01: «Påvirkning fra kuldemedier»

Områder som er forsynt av frikjøling gir ingen påvirkning fra kuldemedier. Ved ønske om vurdering av POL 01 for områder forsynt med maskinkjøling bes det ta kontakt med kundesenteret.

POL 02: «NOx-utslipp»

Samsvarsnotat SN11 i POL 2 sier at gjenvunnet varme er å anse som null NOx-utslipp. Fjernvarme fra Lyse er hovedsakelig basert på gjenvunnet varme fra Forus Energigjenvinning. NOx-utslipp fra biogasskjelene er under grenseverdiene i forurensingsforskriftens kap. 27 på 100 mg/m3 ved 3 % O2. Konservativt regner vi utslipp lik grenseverdi for biogasskjelene.

I 2020 kom 97,2 % av fjernvarmen fra gjenvunnet varme og 2,8 % fra biogass.

Beregning i henhold til samsvarsnotat: 97,2 % x 0 + 2,8 % x 100 x 0,857 x 1,17 = 2,8 mg/kWh

Dette gir full score på dette emnet.

Alternativ dokumentasjon som gir full score kan finnes ved bruk av SN 7 og kriteriene om tilknytningsplikt.