Hopp til innhold
Blad fra busk i skogen

Prisendring strømavtaler

1. april justerte vi prisene på strømavtalene våre

Påslaget økte fra 3,8 til 4,9 øre/kWh på alle avtalen våre. Det faste månedsbeløpet økte fra 39 til 48 kroner – med unntak av Lyse Ung og Lyse Hytte. Her er månedsbeløpet fortsatt 0 kroner.​

For noen kunder vil prisendringen først være gjeldene fra 1. juni.

Eksempel på kostnadsøkning pr. måned

Lyse Spotpris
Forbruk år 5000 kWh: 14 kr mnd.
Forbruk år 15000 kWh: 23 kr mnd.
Forbruk år 25000 kWh: 32 kr mnd.

Lyse Ung

Forbruk år 5000 kWh : 5 kr​ mnd.
Forbruk år 15000 kWh : 14 kr​ mnd.
Forbruk år 25000 kWh : 23 kr​ mnd.

Lyse Hytte

Forbruk år 5000 kWh: 5 kr mnd.
Forbruk år 10000 kWh: 9 kr mnd.
Forbruk år 25000 kWh: 23 kr mnd.

Kaffetrakter og kaffe

Spørsmål og svar om prisøkningen

En strømregning består av tre deler

1

Strømprisen

Strømprisen er det du betaler for selve strømmen du bruker. På regningen din vil det alltid stå en gjennomsnittspris, men den er beregnet ut i fra hva du har brukt hver time hele måneden og hva prisen har vært den enkelte time - med mindre du har en fastprisavtale. Strøm er en vare som du kan bestille fra strømleverandører hvor som helst i landet.

2

Nettleie

Strømmen du bruker må fraktes hjem til deg. Det er nettselskapene som drifter og vedlikeholder strømnettet som strømmen fraktes via. Vi betaler alle nettleie for å dekke kostnadene med å få strømmen transportert helt fram til huset eller hytta.

3

Skatter og avgifter

Rundt halvparten av det du betaler i nettleie er skatter og avgifter til staten, blant annet forbruksavgift (også kalt elavgift). I tillegg betaler du også moms for strømforbruket og forbruksavgiften.