Hopp til innhold

Hva skjer med strømprisen?

Nå lønner det seg å lære litt mer om strøm


Det er mye, og mange, som påvirker hva du må betale for strømmen din. Her kan du lære mer om hvordan strømmarkedet fungerer.

Strømprisene i et turbulent energimarked

Vi opplever for tiden store uroligheter i energimarkedet, blant annet på grunn av konflikten som pågår i Ukraina. Dette påvirker strømprisene akkurat nå, og det er svært vanskelig å forutse hva prisene fremover kommer til å bli. Vi har den siste tiden sett store svingninger i pris gjennom døgnet, i tillegg til at prisene har holdt seg på et mye høyere nivå enn det vi trodde i starten av året.

Den hydrologiske balansen, som er sum av vann- og snømagasin, har også svekket seg noe i april. Kalde temperaturer og utsatt snøsmelting fører til at magasinene i Sør-Norge er svært lave, spesielt i område NO1 og NO5 som nå er nede i historisk lave 10 % magasinfylling.

Strømprisen for mars ble historisk høy med en gjennomsnittspris på 234 øre/kWh. Prisene holdt seg høye gjennom april også, og gjennomsnittsprisen ble 217 øre/kWh.

Hvorfor påvirker konflikten i Ukraina strømprisene?
Nå er det slik at gass er en viktig innsatsfaktor for å produsere strøm i Europa. Ettersom Russland står for rundt 40 % av importen av gass til EU, så fører det til at tilgangen på gass er svært usikker fremover. Når gassprisen stiger, blir det dyrere strøm i Europa. Vi er koblet sammen med Europa med strømkabler, så når strømprisene stiger der, stiger den som regel hos oss også. Samtidig er det viktig å ha med seg at strømkablene i perioder gir oss svært billig import via vindkraft. Dersom vi ikke hadde hatt kabler, måtte vi bygget mye mer produksjon i Norge for å kunne levere nok strøm til alle i kalde og tørre år.

Hva tror vi om strømprisene fremover?

Først og fremst så er det viktig å presisere at i et så usikkert marked som nå, så er det veldig vanskelig å spå priser frem i tid. Det skjer stadig endringer i pris, både på kort og lang sikt. Sånn det ser ut nå så tror vi at prisene i mai kan ligge rett over 2 kroner, mens juni ligger ann til rundt 1,80 øre/kWh. Ser vi litt lenger frem i glasskulen, så kan vi anta at prisene for hele tredje kvartal vil bli rundt 1,70 kroner, og fjerde kvartal rundt 2 kroner.

Strømprisene i et turbulent energimarked

Hva gjør at strømprisene svinger?

Kort fortalt er det markedet som avgjør hva strømmen koster – nærmere bestemt tilbud og etterspørsel. Er det mye strøm tilgjengelig blir prisen lavere, er det mangel blir prisen høyere.

Regn

Akkurat nå ligger vannmagasinene i Norge mye lavere enn de pleier, og det produseres dermed mindre strøm enn når de er fulle. Det tar tid å fylle opp disse magasinene, og det er nedbør over tid som avgjør hvor mye vannkraft vi har tilgjengelig.

Vind

Vindkraft er, som navnet sier, avhengig av om det blåser eller ikke. Her vil det være store svingninger på kort tid, og noen av de store variasjonene i pris kan skyldes lite eller mye vind, blant annet i våre naboland.

Forbruk

Etterspørsel etter strøm er både svingende og stigende. Svingende fordi vi bruker strøm ulikt gjennom døgnet, med topper om morgenen og ettermiddagen. Stigende, fordi mer og mer av samfunnet elektrifiseres.

Hvem bestemmer strømprisen?

Strømmarkedet i Norge reguleres gjennom kraftbørsen Nordpool. Produsentene selger strømmen de har tilgjengelig, og alle strømleverandørene kjøper den strømmen de har behov for til kundene sine time for time.

Det betyr at alle strømleverandørene kjøper strømmen til samme pris. Den enkelte strømleverandør har ingen mulighet til å påvirke hva spotprisen de selger videre til kundene sine blir.

Hvem bestemmer strømprisen?

Har du fått en høy strømregning?

Høye strømpriser og høyt forbruk betyr høy regning. Husk at vi er her for å hjelpe.

Ta kontroll

På Min side kan du se strømpriser og forbruk. Dette kan du også gjøre i Lyse-appen.

Sjekk forbruket

Sjekk våre sparetips. Strøm er ofte dyrest på morgen og ettermiddag.

Snakk med oss

Sliter du med å betale? Ta kontakt, så forsøker vi alltid å finne en løsning.

Strømavtaler som passer for alle

Vi har trygge og gode strømavtaler som følger markedet. Ingen lokketilbud, ikke noe lureri – bare strøm i veggen og full kontroll.

Se våre strømavtaler
Strømavtaler som passer for alle