Hopp til innhold
Regn på gjerde

Hva skjer med strømprisen?

Ekstremvær, fulle vannmagasin og turbulens i gassmarkedet

Markedskommentar oppdatert 21.09.2023.

Vannmagasinene har langt høyere fyllingsgrad enn normalt etter ekstremværet Hans som herjet i august.


I Sørvest-Norge (NO2) ble snittprisen for august 91,13 øre/kWh.
I oktober forventer vi akkurat nå en områdepris på 79,1 øre, denne ser ut til å stige til 87,4 øre for årets tre siste måneder sett under ett.
Første kvartal i 2024 ligger vi an til en ytterligere økning til 117,2 øre, mens 2024 sett under ett vil ha en gjennomsnittspris på 98,2 øre i følge dagens prognoser. Ser man enda lenger framover forventer vi at strømprisen for 2025 blir 101,9 øre/kWh.

Vannmagasinene
August var regnfull og for Norge som helhet kom det 127 % av normal nedbør iløpet av måneden. Ekstemværet Hans førte til ekstreme nedbørmengder, spesielt på Østlandet i område NO1. I løpet av tre dager falt det rundt 11 TWh med nedbørenergi i Norge og Sverige, som er i overkant av 10 % av hele Norges vannmagasinkapasitet på 87 TWh. Dette førte til smekkfulle vannmagasiner i NO1, NO5 har også en høy fyllingsgrad på rundt 90 %.

I området NO2 hvor det er svært høy magasinkapasitet med godt regulerte magasiner, nærmer fyllingsgraden seg 90 % de neste ukene. Dette vil legge press på prisene.

Gassmarkedet
Prisen på gass påvirker strømprisen og gassprisene har svingt mye i løpet av august. Det startet rolig med en spotpris rundt 26 euro/MWh og velfylte gasslager i hele Europa. Men 9. august tikket det inn meldinger om fare for streik ved tre australske LNG-terminaler. Spotprisen steg bratt til over 40 euro/MWh, men da partene kom til enighet falt prisene tilbake igjen. Det er fremdeles knyttet noe usikkerhet til to LNG-terminaler eid av Chevron.
Man forventer at gassprisen vil ligge rundt 44 euro/MWh og 53 euro/MWh for årets tre siste og neste års tre første måneder. Usikkerheten er svært høy, man må forvente en høy volatilitet i markedet fremover.
Utgangspunktet for vinteren er veldig bra med 94 % fyllingsgrad i europeiske gasslager, men dersom man får en kald vinter i Europa og Asia tømmes lagrene fort og prisene kan stige bratt igjen.

Hvilke strømpriser forventer vi?
Prisene i august har vært ganske stabile i august. Man forventer lignende prisnivå i september og utover høsten, der prisområdet NO2 vil fortsette å ligge på et høyere nivå enn systemprisen.

Oppsummert viser våre analyser (per 21.09) at vi kan forvente følgende strømpriser (øre/kWh inkludert mva) i NO2 fremover:

Oktober-23
79,1

4. kvartal-23
87,4

Første kvartal-24
117,2

2024
98,2

2025
101,9

Vi presiserer at strømprisene er prognoser. Vi tar forbehold om at de faktiske prisene kan bli annerledes.

(Alle prisene er oppgitt inkludert MVA, men uten strømstøtte)

Hva gjør at strømprisene svinger?

Kort fortalt er det markedet som avgjør hva strømmen koster – nærmere bestemt tilbud og etterspørsel. Er det mye strøm tilgjengelig blir prisen lavere, er det mangel blir prisen høyere.

Regn

Det tar tid å fylle opp vannmagasinene, det er nedbør over tid som avgjør hvor mye vannkraft vi har tilgjengelig. Lite nedbør og tørre perioder vil påvirke hvor mye strøm som produseres.

Vind

Vindkraft er, som navnet sier, avhengig av om det blåser eller ikke. Her vil det være store svingninger på kort tid, og noen av de store variasjonene i pris kan skyldes lite eller mye vind, blant annet i våre naboland.

Gassprisene

Både gassprisene og fyllingsgraden i europeiske gasslagre har variert mye det siste året. Prisen på gass har direkte påvirkning for systemprisen for strøm.

Forbruk

Etterspørsel etter strøm er både svingende og stigende. Svingende fordi vi bruker strøm ulikt gjennom døgnet, med topper om morgenen og ettermiddagen. Stigende, fordi mer og mer av samfunnet elektrifiseres.

I utgangspunktet er vi selvforsynt med strøm i Norge, men ikke alltid...

00:00 / 00:00

Hvem bestemmer strømprisen?

Strømmarkedet i Norge reguleres gjennom kraftbørsen Nord Pool. Produsentene selger strømmen de har tilgjengelig, og alle strømleverandørene kjøper den strømmen de har behov for til kundene sine time for time.

Det betyr at alle strømleverandørene kjøper strømmen til samme pris. Den enkelte strømleverandør har ingen mulighet til å påvirke hva spotprisen de selger videre til kundene sine blir.

Hvem bestemmer strømprisen?

Har du fått en høy strømregning?

Høye strømpriser og høyt forbruk betyr høy regning. Husk at vi er her for å hjelpe.

Ta kontroll

På Min side kan du se strømpriser og forbruk. Dette kan du også gjøre i Lyse-appen.

Sjekk forbruket

Sjekk våre sparetips. Strøm er ofte dyrest på morgen og ettermiddag.

Snakk med oss

Sliter du med å betale? Ta kontakt, så forsøker vi alltid å finne en løsning.

Unngå å måtte legge ut for strømstøtten

Lyse-kunder har strøm, nettleie og strømstøtte på samme faktura.

Finn ut mer

Strømavtaler som passer for alle

Vi har trygge og gode strømavtaler som følger markedet. Ingen lokketilbud, ikke noe lureri – bare strøm i veggen og full kontroll.

Se våre strømavtaler
Strømavtaler som passer for alle