Hopp til innhold

Hva skjer med strømprisen?

Nå lønner det seg å lære litt mer om strøm


Det er mye, og mange, som påvirker hva du må betale for strømmen din. Her kan du lære mer om hvordan strømmarkedet fungerer.

Bedre hydrologisk balanse og synkende priser

Oppdatert 07.11.22.

Både strømprisene og gassprisene har sunket betydelig den siste tiden.
Fra toppen i august har strømprisen for vårt område, NO2, sunket fra 552,50 øre (inkludert mva.) til 158,50 øre (inkludert mva.).

Mer vann i magasinene
Det er flere grunner til at energiprisene har sunket den siste tiden. Den hydrologiske balansen, som er summen av vann- og snømagasin i Norge og Sverige, bedret seg noe i oktober, med en månedsnedbør på 120 % av normal i Norge. Mye av nedbøren kom i Sør-Norge, og kombinert med milde temperaturer ga det godt med tilsig til vannmagasinene.
Område NO2 har nå 66 % fylling mot bare 50 % for noen uker siden. Norge som helhet har nå 76 % magasinfylling som bare er 5 % mindre enn normalt for årstiden.

Lavere gasspriser
Gassprisene har også stupt den siste måneden, og vi har sett spotpriser nede på 20 euro/MWh. Dette er priser samme nivå som før krigen i Ukraina startet. Det er flere grunner til dette, men det er sentralt at det har vært veldig milde temperaturer i Europa. Dette har igjen ført til lavere etterspørsel etter gass. LNG-skipene, som transporterer flytende gass, har ligget i kø til europeiske havner med smekkfulle gasslagre. Vi forventer at gassprisene skal ta seg opp fremover med kaldere temperaturer, første kvartal 2023 handles nå på 125 euro/MWh.

Hvordan blir prisene framover?
Forwardmarkedet for strømpris i Norden har falt mye i oktober. For november er det en forventning om en total pris for NO2 på 173,75 øre/kWh (inkludert mva.).
Denne økes til 290 øre/kWh (inkludert mva.) i desember.
Videre er det forventet en økning til 377,50 øre/kWh (inkludert mva.) i første kvartal 2023. Forwardpris for 2023 er 240 øre/kWh, 137,50 øre/kwh (inkludert mva.) for 2024 og 115 øre/kWh (inkludert mva.) for 2025.

Bedre hydrologisk balanse og synkende priser

Hva gjør at strømprisene svinger?

Kort fortalt er det markedet som avgjør hva strømmen koster – nærmere bestemt tilbud og etterspørsel. Er det mye strøm tilgjengelig blir prisen lavere, er det mangel blir prisen høyere.

Regn

Akkurat nå ligger vannmagasinene i Norge mye lavere enn de pleier, og det produseres dermed mindre strøm enn når de er fulle. Det tar tid å fylle opp disse magasinene, og det er nedbør over tid som avgjør hvor mye vannkraft vi har tilgjengelig.

Vind

Vindkraft er, som navnet sier, avhengig av om det blåser eller ikke. Her vil det være store svingninger på kort tid, og noen av de store variasjonene i pris kan skyldes lite eller mye vind, blant annet i våre naboland.

Forbruk

Etterspørsel etter strøm er både svingende og stigende. Svingende fordi vi bruker strøm ulikt gjennom døgnet, med topper om morgenen og ettermiddagen. Stigende, fordi mer og mer av samfunnet elektrifiseres.

Hvem bestemmer strømprisen?

Strømmarkedet i Norge reguleres gjennom kraftbørsen Nordpool. Produsentene selger strømmen de har tilgjengelig, og alle strømleverandørene kjøper den strømmen de har behov for til kundene sine time for time.

Det betyr at alle strømleverandørene kjøper strømmen til samme pris. Den enkelte strømleverandør har ingen mulighet til å påvirke hva spotprisen de selger videre til kundene sine blir.

Hvem bestemmer strømprisen?

Har du fått en høy strømregning?

Høye strømpriser og høyt forbruk betyr høy regning. Husk at vi er her for å hjelpe.

Ta kontroll

På Min side kan du se strømpriser og forbruk. Dette kan du også gjøre i Lyse-appen.

Sjekk forbruket

Sjekk våre sparetips. Strøm er ofte dyrest på morgen og ettermiddag.

Snakk med oss

Sliter du med å betale? Ta kontakt, så forsøker vi alltid å finne en løsning.

Strømavtaler som passer for alle

Vi har trygge og gode strømavtaler som følger markedet. Ingen lokketilbud, ikke noe lureri – bare strøm i veggen og full kontroll.

Se våre strømavtaler
Strømavtaler som passer for alle