Hopp til innhold

Nærvarme

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Fjernvarme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning er ikke tilgjengelig alle steder. Lyse har derfor også flere nærvarmeanlegg som forsyner mindre områder med varme til oppvarming og varmt tappevann. Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.


Nærvarme leveres i disse områdene: Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150.000 kWh.

Prisen er 31,7 kr måneden + 85 øre/kWh + energikostnad nærvarme


Nærvarme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150. 000 kWh.

Prisen er 699 kr måneden + 80 øre/kWh + energikostnad nærvarme


Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme til borettslag og sameier

Nærvarme Bedrift tilbys borettslag og sameier som bruker under 150.000 kWh.

Prisen er 31,7 kr måneden + 42,2 øre/kWh + månedens spotpris.*

Pristak er 120 øre/kWh.

Nærvarme Bedrift Pluss tilbys borettslag og sameier som bruker over 150.000 kWh

Prisen er 699 kr måneden + 37,2 øre/kWh + månedens spotpris.*

Pristak er 120 øre/kWh

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

* NB! Prisene gjelder fra 1. august 2022

Nærvarme til borettslag og sameier
Jorunn Barkved
Jorunn BarkvedPorteføljeansvarlig
Lyse Energi AS

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme