Hopp til innhold

Nærvarme til bedrifter og borettslag

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Fjernvarme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning er ikke tilgjengelig alle steder. Lyse har derfor også flere nærvarmeanlegg som forsyner mindre områder med varme til oppvarming og varmt tappevann. Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.


Nærvarme leveres i disse områdene: Bjergsted, Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150.000 kWh.

Prisen er 31,7 kr måneden + 85 øre/kWh + energikostnad nærvarme


Nærvarme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150. 000 kWh.

Prisen er 699 kr måneden + 80 øre/kWh + energikostnad nærvarme


Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme til borettslag og sameier

Prisen er 39 kr måneden + 60 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2) fratrukket strømstøttesats*.


Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

*Prisene gjelder fra 1.januar 2023 og er inkl. mva.

Nærvarme til borettslag og sameier
Jorunn Barkved
Jorunn BarkvedPorteføljeansvarlig
Lyse Energi AS

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme