Hopp til innhold
Nærvarme til bedrifter og borettslag

Nærvarme til bedrifter og borettslag

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Lyse har flere nærvarmeanlegg som forsyner bolig- og næringsområder områder der fjernvarme ikke er tilgjengelig.

Hvordan produseres nærvarme?
Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på naturgass, biogass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.

Nærvarme leveres i disse områdene:
Bjergsted, Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Foto: Line Owren

Byggets varmeanlegg

Hele byggets vannbårne varmeanlegg er delt opp i kundens anlegg og Lyses anlegg (også kjent som «kundesentralen»). Hver del har sitt eget fysiske grensesnitt. Kunden og Lyse vedlikeholder sine respektive deler av anlegget slik at anlegget skal fungere optimalt. Lyse har kontinuerlig vedlikehold av varmesentraler og rørnett utenfor bygget, og har rutiner og overvåkning som fanger opp ulike vedlikeholdsbehov for Lyses anlegg i sitt bygg.

Det fysiske grensesnittet mellom Lyses og kundens anlegg, eiendom og ansvarsområde er vanligvis lokalisert i teknisk rom. Skillet mellom kundens og Lyses anlegg går alltid ved en stengeventil som er del av Lyses anlegg. På andre siden av stengeventilen starter rørnettet som går videre ut i bygget. Rørnettet og komponenter i denne delen av anlegget er kundens ansvar. Kunden er selv ansvarlig for at eget anlegg er i god nok stand til å distribuere varmen ut i bygget.

Byggets varmeanlegg

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme Bedrift tilbys bedrifter som bruker under 150.000 kWh.
Prisen er 33,0 kr måneden + 85 øre/kWh + energikostnad nærvarme.

Nærvarme Bedrift Pluss tilbys bedrifter som bruker over 150.000 kWh.
Prisen er 727 kr måneden + 80 øre/kWh + energikostnad nærvarme.


Gebyr for endring eller stenging av leveranse er 2.000 kr.

Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er eksl. mva.

Nærvarme til bedriftskunder

Nærvarme til borettslag og sameier

Prisen er 32,5 kr måneden + 49,9 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2) fratrukket strømstøttesats.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er 2.000 kr.

Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er eksl. mva.

Nærvarme til borettslag og sameier

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

Kontakt oss

NO
Velg tjenesten du ønsker å vite mer om.