Hopp til innhold
Kjøling fra Gandsfjorden

Kjøling fra Gandsfjorden

Dypt nede i fjorden er vannet kaldt året rundt. Dette er naturlig kjøling. Lyse pumper vannet opp og sender det videre til blant annet ventilasjonsanlegg i bedrifter og institusjoner.

Kjøling Bedrift Standard

Effekt under 200 kW

Prisen er 131 kr i måneden + 21,6 øre/kWh + månedens spotpris.

Effektledd er 669 kr/kW/år

Kjøling Bedrift Standard

Kjøling Bedrift Pluss

Effekt lik eller over 200 kW

Prisen er 3.249 kr i måneden + 21,6 øre/kWh + månedens spotpris.

Effektledd er 477 kr/kW/år.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2.000.

Ved kjølebehov med høyere brukstid enn ved vanlig komfortkjøling (f.eks. prosesskjøling) eller ved behov for store effekter, vennligst ta kontakt med Lyse Neo for vurdering av tilpasset prismodell.

Kjøling Bedrift Pluss

Kjøling og fjernvarme Lervig

00:00 / 00:00

Norges eneste vinylplateprodusent bruker kjølevann fra Gandsfjorden

Ikke bare sørger Gandsfjorden for sjømat til Tou Scenes restaurant. Snart skal fjorden også forsyne bygget, og flere andre bygg i Østre bydel, med kjøling.

Les mer
Vinylpresse

Kaldt, sikkert og fornybart

Vi har funnet gull, på 100 meters dyp i Gandsfjorden. Her er temperaturen i sjøen jevn, på 8 grader, perfekt for å kjøle ned næringsbygg og varme datarom. Dette er den mest miljøvennlige og energieffektive kjølingen vi kan tilby. Frikjøling fra Gandsfjorden er en svært sikker fornybar energikilde. Vi jobber med å utvide tilbudet for å kunne tilby den til flere.

00:00 / 00:00

På dypt vann

Lyse har lang erfaring med frikjøling og leveransen fra fjorden er jevn og god. For hver kilowatttime som brukes til produksjon og distribusjon får vi ca 25 kilowattimer kjøling.

Når det kalde vannet pumpet opp i energisentralen, blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet.

En rekke næringskunder i Jåttåvågen og Sandnes indre havn får kjøling på denne måten. Lyse tilbyr også kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i kundens nærområde. Frikjøling egner seg veldig godt til bygg med prosesskjølebehov. Potensielle kunder med store prosesskjølebehov anbefales å ta kontakt for å se på skreddersydde muligheter som Lyse kan tilby.

Innen 2023 vil også en ny frikjølesentral stå klar i Stavanger Øst, i Lervig. Denne vil stå i tilknytning til ny brannstasjon som bygges og sammen med fjernvarme som også leveres fra Lyse i området, kunne bidra til grønne energiløsninger.

Havoverfalte Gandsfjorden

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?