Hopp til innhold

Hva består strømregningen av?

Strømregningen er delt i tre

Strømpriser kan være forvirrende, og med mange ulike begreper er det lett å gå seg vill i tilbudene fra de ulike selskapene. Vi forklarer deg hva strømregningen faktisk består av!

  • Strømpris – ca. 30 %
  • Nettleie – ca. 30 %
  • Myndighetspålagte avgifter – ca. 40 %

Hva består strømregningen av?

I korte trekk består altså strømregningen av tre ting: strømpris, nettleie og myndighetspålagte avgifter.

1

Strømprisen

Strømprisen består av spotprisen (det samme som vi kjøper strømmen for fra den nordiske kraftbørsen NordPool) + et påslag som inkluderer lovpålagte elsertifikater.

2

Nettleie

Nettleien går til din lokale netteier, og dekker drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Alle betaler nettleie til sitt nettselskap uavhengig av strømleverandør.

3

Skatter og avgifter

Rundt halvparten av nettleien er skatter og avgifter til staten, deriblant forbruksavgift.