Hopp til innhold

Støtteordningen for høye strømpriser

Du får nå et fratrekk på strømregningen din når strømprisen i snitt er over 70 øre/kWh ekskl. mva. Du trenger ikke å gjøre noe.

Støttesatsene for juli

Strømstøtten fra staten er nå 80 prosent over terskelpris på 70 øre.

Støttesatsen regnes ut fra i den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble den gjennomsnittlige strømprisen i juli
328,50 øre/kWh. Dette gir en støttesats på 192,78 øre/kWh.

Her finner du oversikt over alle prisområdene
Støttesatsene for juli

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har hatt. Med en støttesats på 192,78 øre/kWh, som ble satsen for juli, vil du for eksempel få 3855,6 kroner i kompensasjon dersom du brukte 2000 kWh.

Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Du finner full oversikt over forbruket ditt på Min side
Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Kompensasjonen trekkes fra på nettleien, og ligger derfor som et punkt under "Nettleie fra netteier" på strømregningen. På dette eksempelet fra Lnett heter punktet "komp. strømpriser".

Les mer: Forklaring på din faktura fra Lyse
Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Fakta om støtteordningen

  • Det er innført en kompensasjonsordning i forbindelse med høye strømpriser.
  • For deg som kunde, vil dette si at du får et fratrekk på regningen som kommer fra netteieren din. Du trenger ikke å gjøre noe.
  • Strømstøtten fra staten er nå 80 prosent over terskelpris på 70 øre.
  • Hvor mye du får i støtte avhenger av gjennomsnittsprisen i området ditt.
  • Strømstøtten til privatpersoner vil fra september økes til 90 prosent når strømmen koster med enn 70 øre/kWh.
  • Regjeringen jobber også med å finne varige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida.

Du kan lære mer om støtteordningen hos NVE - RME.

Les mer
Fakta om støtteordningen