Hopp til innhold

Støtteordningen for høye strømpriser

Du får nå et fratrekk på strømregningen din når strømprisen i snitt er over 70 øre/kWh ekskl. mva. Du trenger ikke å gjøre noe.

Støttesatsene for februar

Strømstøtten fra staten er 90 % over terskelpris på 70 øre.

Støttesatsen regnes ut fra i den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble den gjennomsnittlige strømprisen i februar 144 øre/kWh (inkl. mva.). Dette gir en støttesats på 50,57 øre/kWh for februar.

Her finner du oversikt over alle prisområdene
Støttesatsene for februar

Ny støtteordning fra september

Regjeringen har varslet endringer i støtteordningen for høye strømpriser gjeldende fra 1. september:

  • Overgang til time-for-time-beregning: Strømstøtten vil nå følge timesprisen på strøm og slår inn om prisen overstiger 70 øre per kWh.
  • Endring til 90 prosent hele året: Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten variert noe i løpet av året. Nå blir støttegraden på 90 prosent gjennom hele året og ikke bare i vintermånedene. Det gir mer strømstøtte til alle forbrukere.
  • Forlenging av strømstøtteordningen ut 2024: Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye, og støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.
Mer om alle endringene i strømstøtteordningen
Ny støtteordning fra september

Hva betyr støtteordningen for meg?

Fram til september vil man som vanlig motta støtteordning basert på gjennomsnittsprisen for strøm pr mnd. Støtten, 90 % av prisen som overstiger 70 øre/kWt, vil være trukket fra på strømregningen og man trenger ikke å foreta seg noe.

Ønsker du en oversikt over hva du har fått i støtte eller hva prisen har vært med og uten strømstøtte? I Lyse-appen, under spotpris, finner du en fin oversikt. På Min Side finner du fakturaoversikt som viser spesifisert strømstøtte.

Hva betyr støtteordningen for meg?

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har hatt.

Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Full oversikt over forbruket ditt på Min side og i Lyse-appen
Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Kompensasjonen trekkes fra på nettleien, og ligger derfor som et punkt under "Nettleie fra netteier" på strømregningen. På dette eksempelet fra Lnett heter punktet "komp. strømpriser".

Les mer: Forklaring på din faktura fra Lyse
Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Fakta om støtteordningen

  • Det er innført en kompensasjonsordning i forbindelse med høye strømpriser.
  • For deg som kunde, vil dette si at du får et fratrekk på regningen som kommer fra netteieren din. Du trenger ikke å gjøre noe.
  • Hvor mye du får i støtte avhenger av gjennomsnittsprisen i området ditt.
  • Strømstøtten til privatpersoner er fra 1. september 90 % når strømmen koster med enn 70 øre/kWh.
  • Regjeringen jobber også med å finne varige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida.
Lurer du på noe mer? Se våre spørsmål og svar
Fakta om støtteordningen