Hopp til innhold

Støtteordningen for høye strømpriser

Fratrekk på strømregningen


Du får nå et fratrekk på strømregningen din når strømprisen i snitt er over 70 øre/kWh ekskl. mva. Du trenger ikke å gjøre noe.

Støttesatsene for april

Strømstøtten fra staten er nå 80 prosent.

Støttesatsen regnes ut fra i den månedlige gjennomsnittsprisen for området du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble den gjennomsnittlige strømprisen i april 217,36 øre/kWh inkl mva. Dette gir en støttesats på 103,89 øre/kWh.

Her finner du oversikt over alle prisområdene
Støttesatsene for april

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor stort fratrekket ditt faktisk blir i kroner, avhenger av hvor mye forbruk du har hatt. Med en støttesats på 103,89 øre/kWh, som ble satsen for april, vil du for eksempel få 2078 kroner i kompensasjon dersom du brukte 2000 kWh.

500 kWh - 519 kroner

1000 kWh – 1039 kroner

1500 kWh – 1558 kroner

2000 kwH – 2078 kroner

2500 kWh – 2597 kroner

3000 kWh – 3117 kroner

Gjennomsnittsprisen settes av myndighetene i slutten av hver måned og dette gir grunnlaget for utregningen av fratrekket som kommer på neste nettleieregning.

Du finner full oversikt over forbruket ditt på Min side
Hvor mye får jeg i støtte?

Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Kompensasjonen trekkes fra på nettleien, og ligger derfor som et punkt under "Nettleie fra netteier" på strømregningen. På dette eksempelet fra Lnett heter punktet "komp. strømpriser".

Les mer: Forklaring på din faktura fra Lyse
Hvor ser jeg fratrekket på strømregningen?

Fakta om støtteordningen

Det er innført en kompensasjonsordning i forbindelse med høye strømpriser.

For deg som kunde, vil dette si at du får et fratrekk på regningen som kommer fra netteieren din. Du trenger ikke å gjøre noe.

Hvor mye du får i støtte avhenger av gjennomsnittsprisen i området ditt.

Regjeringen har nå bekreftet at de går inn for å forlenge dagens strømstøtteordning til å gjelde ut mars 2023. Betingelsene for støtten vil være de samme som i dag. Det vil si at staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Regjeringen jobber også med å finne varige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida.

Les mer
Fakta om støtteordningen