Hopp til innhold

Nærvarme

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Fjernvarme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning er ikke tilgjengelig alle steder. Lyse har derfor også flere nærvarmeanlegg som forsyner mindre områder med varme til oppvarming og varmt tappevann. Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.


Nærvarme leveres i disse områdene: Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2022

Prisen er 39 kr i måneden + 50 øre/kWh + månedens spotpris

Pristak for nærvarme er på kr 150 øre/kWh.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2022

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme