Hopp til innhold
Gutt som pakker jente inn i dyne

Varme fra lokale energisentraler

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Lyse har flere nærvarmeanlegg som forsyner bolig- og næringsområder områder der fjernvarme ikke er tilgjengelig.

Hvordan produseres nærvarme?
Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på naturgass, biogass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.

Nærvarme leveres i disse områdene:
Bjergsted, Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Foto: Line Owren

Priser for nærvarme til privatkunder

Prisen er 41 kr i måneden + 62 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2) fratrukket strømstøtte.
Alle priser er inkl. mva.
Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.


Prisen gjelder også bedriftskunder registrert på målepunkt knyttet til husholdningsformål.

Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er inkl. mva.

Priser for nærvarme til privatkunder

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme