Hopp til innhold

Nærvarme

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme 2022 oppsummert og nye priser fra 1.januar 2023

  • Energiprisene har vært ekstremt høye og uforutsigbare i 2022.
  • Nærvarmekundene våre har hatt et pristak i 2022 som har vært vesentlig lavere enn både strømprisene og kostnadene vi har hatt med å levere nærvarme.
  • På grunn av store tap gjennom året 2022, så vi oss nødt til å gjøre endringer i prismodellen.
  • Fokus fra vår side har hele tiden vært at kundene skal bli ivaretatt, nærvarme skal fortsatt være et godt alternativ til strøm.
  • Vi arbeider for at nærvarmen skal inkluderes i regjeringens støtteordning for nærvarme, men foreløpig gjelder støtteordningen kun for strøm.
  • I september 2022 ble kundene våre varslet om endring i prismodell fra 1. november 2022. Denne endringen valgte vi i etterkant å utsette til 1. januar 2023 i påvente av en mulig støtteordning til nærvarme.
  • Pristaket som har vært for nærvarme i 2022 erstattes med spotpris fratrukket strømstøttesats slik private kunder og borettslag/sameier får på strøm.
  • I tillegg til dette reduseres varslet økning i basispris for private og borettslag/sameier med bakgrunn i fallende energipriser.
  • Energiprisene kan fremdeles endre seg på kort sikt. Vi følger nøye med på utviklingen i energiprisene og vil gjøre jevnlige vurderinger av pris på nærvarme fremover.
  • Vi fortsetter jobben med å konvertere våre nærvarmesentraler fra naturgass til fornybare/klimanøytrale energiløsninger. Dette er et arbeid som vil pågå over en periode på 1 til 5 år.

Nærvarme

Fjernvarme basert på spillvarme fra avfallsforbrenning er ikke tilgjengelig alle steder. Lyse har derfor også flere nærvarmeanlegg som forsyner mindre områder med varme til oppvarming og varmt tappevann. Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på biogass, naturgass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.


Nærvarme leveres i disse områdene: Bjergsted, Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2023

Prisen er 39 kr i måneden + 60 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2) fratrukket strømstøttesats*.

Alle priser er inkl. mva.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.


*Prisen gjelder også bedriftskunder registrert som kunde på målepunkt knyttet til husholdningsformål, samt borettslag og sameier.

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2023

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme