Hopp til innhold
Nærvarme

Nærvarme

Lurer du på hva nærvarme er og hvem som kan få det? Her finner du svaret.

Nærvarme

Lyse har flere nærvarmeanlegg som forsyner bolig- og næringsområder områder der fjernvarme ikke er tilgjengelig.

Hvordan produseres nærvarme?
Nærvarmeanleggene har lokale energisentraler basert på naturgass, biogass, varmepumper, strøm eller en kombinasjon av disse.

Nærvarme leveres i disse områdene:
Bjergsted, Tasta, Gausel, Jåsund, Søra Bråde, Myklebust, Grannes, Sola sentrum, Lassa, Hundvåg, Eivindsholen og Brattebø.

Nærvarme

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2023

Prisen er 39 kr i måneden + 60 øre/kWh + månedens gjennomsnittlige spotpris (NO2) fratrukket strømstøttesats*.

Alle priser er inkl. mva.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.


*Prisen gjelder også bedriftskunder registrert som kunde på målepunkt knyttet til husholdningsformål, samt borettslag og sameier.

Priser for nærvarme til privatkunder fra 1. januar 2023

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme

På kartet over ser du hvor i Sør-Rogaland vi leverer fjernvarme og nærvarme. Det grønne feltet er område med fjernvarme, de hvite feltene viser nærvarmeanlegg.

Oversikt over hvor vi leverer fjernvarme og nærvarme