Hopp til innhold

Fjernvarme fra Paradis til Bjergsted

  • Lyse skal utvide fjernvarmenettet fra Paradis til Bjergsted. Dette vil forsyne bygninger med klimanøytral fjernvarme som avlaster strømnettet.
  • Kommunen benytter samtidig anledningen til å fornye berørte gater med gode løsninger for miljø og klima samt bytte ut gamle vann- og avløpsrør på deler av strekket.
  • Lnett vil samtidig fornye strømkabler på deler av strekket.
  • Traséen går over Våland og Vestre platå. Etappe for etappe blir det anleggsarbeid på strekningen 2023-2026.
  • Det blir omlegging av trafikken der arbeidet pågår.

Prosjektleder/Kontaktperson:
Lyse:
Richard Bjerga, 93488379
Richard.bjerga@lyse.no

Stavanger kommune:
Anna Helene Symington Hansen
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no

00:00 / 00:00

Oversikt delstrekk

DelstrekkSør
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVinter 2024 – Vår 2026
DelstrekkRektor Steens gt
ProsjektansvarligStavanger kommune
UtbyggingsperiodeSommer 2023 - Vår 2025
DelstrekkMøllegata - Kannik
ProsjektansvarligStavanger kommune
UtbyggingsperiodeSommer 2023 - Høst 2024
DelstrekkMidt - kryssing Madlaveien
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVinter 2024 – Vår 2026
DelstrekkNord
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVår 2024 - Vår 2025
DelstrekkProsjektansvarligUtbyggingsperiode
SørLyse NeoVinter 2024 – Vår 2026
Rektor Steens gtStavanger kommuneSommer 2023 - Vår 2025
Møllegata - KannikStavanger kommuneSommer 2023 - Høst 2024
Midt - kryssing MadlaveienLyse NeoVinter 2024 – Vår 2026
NordLyse NeoVår 2024 - Vår 2025

Prosjektet Paradis - Bjergsted

Hva vil skje med gatene?

Stavanger kommune vil bidra til oppgraderte gateløp blant annet ved:

  • Fornyelse av gatene med enda bedre forhold for syklister og gående.
  • Sykkelprioriterte gater får ny og bedre merking.
  • Bedre håndtering av regnvann, med regnbed, busker og trær, som fordøyer vannet og reduserer problemer ved skybrudd.

Utskiftning av gamle vann- og avløpsrør, som fører til færre lekkasjer i vann- og avløpsnettet.

3D-modell av sykkelvei