Hopp til innhold

Fjernvarme fra Paradis til Bjergsted

  • Lyse bygger nå ut fjernvarmen fra Paradis til Bjergsted. Dette er et viktig tiltak for at Stavanger og regionen skal nå sine klimamål. Fjernvarme bruker overskuddsenergi fra avfallshåndtering på Forus og bidrar dermed til å utnytte energi som ellers ville gått til spille. I tillegg bidrar fjernvarme til effektavlastning på strømnettet, og på de kaldeste dagene i vinter bidro fjernvarmen med 7 % av den samlede effekten på strøm og fjernvarme. Dette gir byen en mer robust energiløsning da flere ulike energiløsninger kan brukes.
  • Kommunen benytter samtidig anledningen til å fornye berørte gater med gode løsninger for miljø og klima samt bytte ut gamle vann- og avløpsrør på deler av strekket.
  • Lnett vil samtidig fornye strømkabler på deler av strekket.
  • Traséen går over Våland og Vestre platå. Etappe for etappe blir det anleggsarbeid på strekningen 2023-2026. Det blir omlegging av trafikken der arbeidet pågår.
  • Bygging av fjernvarme er krevende, spesielt i bystrøk. Vi er klar over at dette får noen konsekvenser i byggeperioden som omkjøringer, periodevis stengte veier og støy. Når fjernvarmen først er gravd ned i bakken, er det en robust løsning med lang levetid og høy oppetid for våre kunder.

Prosjektleder/Kontaktperson:
Lyse:
Richard Bjerga, 93488379
Richard.bjerga@lyse.no

Stavanger kommune:
Anna Helene Symington Hansen
anna.helene.symington.hansen@stavanger.kommune.no

Nabokontakt:
Ranveig Anett Baune, 45617667
rab@novaform.no

00:00 / 00:00

Vil du ha mer info om prosjektet?

Du kan få meldinger om graving og status på arbeidet ved å sende inn interesseskjema.

Meld interesse

Oversikt delstrekk

DelstrekkSør - Paradis til Våland
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVinter 2024 – Vår 2026
DelstrekkRektor Steens gt
ProsjektansvarligStavanger kommune
UtbyggingsperiodeSommer 2023 - Vår 2025
DelstrekkMøllegata - Kannik
ProsjektansvarligStavanger kommune
UtbyggingsperiodeSommer 2023 - Høst 2024
DelstrekkMidt - kryssing Madlaveien
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVinter 2024 – Vår 2026
DelstrekkNord - Bjergsted
ProsjektansvarligLyse Neo
UtbyggingsperiodeVår 2024 - Vår 2025
DelstrekkProsjektansvarligUtbyggingsperiode
Sør - Paradis til VålandLyse NeoVinter 2024 – Vår 2026
Rektor Steens gtStavanger kommuneSommer 2023 - Vår 2025
Møllegata - KannikStavanger kommuneSommer 2023 - Høst 2024
Midt - kryssing MadlaveienLyse NeoVinter 2024 – Vår 2026
Nord - BjergstedLyse NeoVår 2024 - Vår 2025

Prosjektet Paradis - Bjergsted

Hva vil skje med gatene?

Stavanger kommune vil bidra til oppgraderte gateløp blant annet ved:

  • Fornyelse av gatene med enda bedre forhold for syklister og gående.
  • Sykkelprioriterte gater får ny og bedre merking.
  • Bedre håndtering av regnvann, med regnbed, busker og trær, som fordøyer vannet og reduserer problemer ved skybrudd.

Utskiftning av gamle vann- og avløpsrør, som fører til færre lekkasjer i vann- og avløpsnettet.

3D-modell av sykkelvei