Hopp til innhold

Delstrekk Midt - Kryssing av Madlaveien

Publisert 05.02.2024 - Sist oppdatert kl. 12.06 12.04.2024

Lyse Neo skal utvide eksisterende infrastruktur for fjernvarme fra Forus Energisentral til Bjergsted. Delstrekk Midt omfatter Peder Klows gate, Thorbjørn Hornkloves gate, Madlaveien, Oscars Gate, Kannikgata og Møllegata.

Om prosjektet:
Stavanger Kommune bytter VA og legger fjernvarme i Rektor Steens gate og Cort Adelers gate, samt i Kannikkgata.

I krysset Cort Adelers gate/Peder Klows gate vil Lyse overta oppgaven med å få fjernvarmen videre mot Bjergsted. Traseen vil krysse Madlaveien via Torbjørn Hornkloves gate i sør og Oscars gate i nord, før den svinges ned Kannikkgata mot Møllegata på nordsiden av Madlaveien.

Mer info? Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.

  • Utbyggingsperiode: Vinter 2024 – Vår 2026
  • Informasjonsflyt: Lyse vil holde beboere orientert via SMS mens arbeidene pågår. Vi vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til beboere langs traseen mtp parkeringsmulighet, tilkomst til bolig, tilkomst for renovasjon.

    Under arbeidet vil deler av gaten være stengt for trafikk. Omkjøringsmuligheter vil skiltes. I prosjektet skal vi krysse Madlaveien med fjernvarmerør. Dette arbeidet koordineres med Rogaland Fylkeskommune og vil foregå på nattestid.
  • Kontaktpersoner:
    Nabokontakt: Ranveig Anett Bauge, Mobil: 45617667, rab@novaform.no
  • Entreprenør: Kommer

Mer info? Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.