Hopp til innhold

Delstrekk Nord

Publisert 05.02.2024 - Sist oppdatert kl. 13.12 12.02.2024

Lyse skal grave fjernvarme fra energisentralen ved Stavanger Konserthus.

Om prosjektet:
Traseen graves sørover via Løkkeveien og Sverdrups gate. Videre krysser traseen Tanke Svilandsgate og passerer Lærdal Medical før den graves sørover gjennom Seehusens gate til Stokkaveien. Kryssing av Uelandsgate skjer ved borring under veien.

  • Utbyggingsperiode: Vår 2024 - Vår 2025
  • Informasjonsflyt: Lyse vil holde beboere orientert via SMS mens arbeidene pågår. Vi vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til beboere langs traseen mtp parkeringsmulighet, tilkomst til bolig, tilkomst for renovasjon. Under arbeidet vil deler av gaten være stengt for trafikk. Omkjøringsmuligheter vil skiltes
  • Kontaktpersoner:
    Nabokontakt: Ranveig Anett Bauge, Mobil: 45617667, rab@novaform.no
  • Entreprenør: Kommer