Hopp til innhold

Delstrekk Nord: Utbygging i Bjergsted

Publisert 05.02.2024 - Sist oppdatert kl. 06.32 24.05.2024

Lyse skal grave fjernvarme fra energisentralen i Bjergsted.

Om prosjektet:
Traseen graves sørover fra energisentralen ved Stavanger Konserthus via Løkkeveien og Sverdrups gate. Videre krysser traseen Tanke Svilandsgate og passerer Lærdal Medical før den graves sørover gjennom Seehusens gate til Stokkaveien. Kryssing av Uelandsgate skjer ved borring under veien.

Mer info? Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.

 • Utbyggingsperiode: April 2024 - Vinter 2024/2025
 • Informasjonsflyt: Lyse vil holde beboere orientert mens arbeidene pågår. Vi vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til beboere langs traseen med tanke på parkeringsmulighet, tilkomst til bolig, tilkomst for renovasjon. Under arbeidet vil deler av gaten være stengt for trafikk. Omkjøringsmuligheter vil skiltes.
 • Kontaktpersoner:
  Nabokontakt: Ranveig Anett Bauge, Mobil: 45617667, rab@novaform.no
 • Entreprenør: Nordbø Maskin
 • Om gjennomføringen: Nordbø Maskin starter arbeidet i april, og arbeidet vil pågå ut året. Arbeidet vil medføre noe omlegging av trafikk, både for myke trafikanter og kjørende. Omkjøringer vil utføres og skiltes i henhold til godkjenning fra veimyndighet. For din og andres sikkerhet ber vi dere respektere avsperringer og skilting.

  Prosjektet er i utgangspunktet ikke planlagt gjennomført med arbeider på kveld og natt, med unntak av enkelte arbeidsoperasjoner som krever trafikkdirigering. Entreprenøren vil ha sin primære arbeidstid fra mandag til fredag kl. 7:00-15:00. Enkelte dager kan det være aktuelt å arbeide lenger for å ferdigstille arbeidsoperasjoner.

  Arbeidet vil medføre støy fra anleggsmaskiner, men vi gjør tiltak for å redusere støy og støv så mye som mulig. Vi forholder oss til gjeldende regelverk for støyende arbeider. Det vil bli gjennomført støymålinger for å sikre at arbeidet ikke avviker fra regelverket.
  I forbindelse med sprengningsarbeider har vi med oss geolog både i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet.
 • Regelverk:
  Tillatelser: Lyse har innhentet nødvendige gravetillatelser fra Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune og følger retningslinjer for graving i offentlige arealer.

  Regelverk for støy: Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging: T-1442/2021

  Regelverk for borring: NS8141-1:2022 – Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk — Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

Mer info? Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.