Hopp til innhold

Paradis til Våland

Publisert 05.02.2024 - Sist oppdatert kl. 12.05 12.04.2024

Lyse Neo skal utvide eksisterende infrastruktur for fjernvarme fra Forus Energisentral til Bjergsted, samt etablere ny infrastruktur for fjernkjøling mellom Paradis og Lagård. I tillegg vil det etableres rør for fjernkjøling til Lagård.

Om prosjektet:
Utgangspunktet for utbyggingen blir den eksisterende fjernvarmetraseen som i dag leverer fjernvarme til Storhaug.

Traseen vil gå fra Consul Sigvald Bergesens vei og bygges parallelt med jernbanen bak Skattens Hus og Statens Hus i Lagårdsveien. Videre vil den krysse Lagårdsveien og tas videre inn i Thiisabakken.


Mer info?
Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.

Fra Bispegata til Christian Jacobsens gate vil prosjektet organiseres som fellesføring mellom Lyse Neo, Lnett og Stavanger Kommune.
Samtidig som Lyse graver fjernvarme vil Lnett bytte ut eldre strømkabler, og Stavanger Kommune bytte ut eldre vann- og avløpsrør i gatene. Christan Jacobsens gate og Biskop Reinalds gate vil opparbeides som sykkelprioritert gate med rødt dekke.

Fortau opparbeides med ny asfalt og ny kantstein, og det settes inn naturbaserte løsninger med busker og trær i gaten. I tillegg vil området rundt trafostasjonen i Christian Jacobsens gate bygges om til park.

  • Utbyggingsperiode: Høst 2024 – Vår 2026
  • Informasjonsflyt: Lyse vil holde beboere orientert via SMS mens arbeidene pågår. Vi vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til beboere langs traseen mtp parkeringsmulighet, tilkomst til bolig, tilkomst for renovasjon. Under arbeidet vil deler av gaten være stengt for trafikk. Omkjøringsmuligheter vil skiltes. I prosjektet skal vi krysse Lagårdsveien med fjernvarmerør. Dette arbeidet koordineres med Rogaland Fylkeskommune og vil foregå på nattestid.
  • Kontaktpersoner:
    Prosjektleder Lyse Neo: Richard Bjerga, mobil 93488379, richard.bjerga@lyse.no
    Byggeleder: Anders Rolandsen, Consult1, mobil 99376973, ar@consult1.no
    Entreprenør: Kommer

Mer info? Meld interesse her, så sender vi deg melding om graving, stengte veier osv.