Hopp til innhold

Naturgass for energikrevende industri

Hva er naturgass?


Naturgass er en brennbar gass som ofte finnes i jordskorpen sammen med råolje. En bra løsning til energikrevende industri som krever høy temperatur og når store lokaler skal varmes opp på kort tid. Fra et miljøperspektiv er gass godt egnet når det kan erstatte kull og olje. Gassen kommer gjennom et rør i veggen – vedlikeholdsfritt, forutsigbart og HMS-vennlig.

Lyse fjerner pristaket på naturgass

Det er for tiden stor usikkerhet knyttet til prisutvikling for naturgass fremover. Uroen i energimarkedet fører til store prissvingninger, og markedsprisen på naturgass har tidvis vært 5-7 ganger høyere enn prisene i 2020. ​

Pristaket på naturgass har kommet kundene våre godt til gode den siste tiden, men det er dessverre ikke mulig for oss å beholde pristaket gitt situasjonen på energimarkedet. ​

Fra og med 1. juli 2022 tilbyr vi derfor ikke lenger naturgass med pristak.

Lurer du på noe? Se ofte stilte spørsmål og svar.

Priser naturgass bedrift

Priser 2022

Naturgass Bedrift: bedrifter som bruker under 150 000 kWh

Prisen er 82 kr i måneden + 32 øre/kWh + månedens spotpris.

Pristak er 105 øre/kWh. Pristaket 2022 gjelder frem til 30. juni 2022.

Naturgass Bedrift Pluss: bedrifter som bruker over 150 000 kWh

Prisen er 699 kr i måneden + 24 øre/kWh om sommeren 29 øre/kWh om vinteren + månedens spotpris.

Pristak var 105 øre/kWh i vinter og er 100 øre/kWh nå i sommer.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Priser naturgass bedrift

Priser naturgass produksjonsbedrifter

Naturgass Produksjon Bedrift: bedrifter som bruker under 150 000 kWh

Prisen er 131 kr i måneden + 13,1 øre/kWh + månedens Platts propanpris.

Naturgass Produksjon Bedrift Pluss: bedrifter som bruker over 150 000 kWh

Prisen er 3249 kr i måneden + 7,3 øre/kWh + månedens Platts propanpris.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

Priser naturgass produksjonsbedrifter

Priser naturgass privat

Priser 2022

Prisen er 100 kr i måneden + 40 øre/kWh + månedens spotpris

Du får et pristak på 131,25 øre/kWh. Pristaket 2022 gjelder frem til 30. juni 2022.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

Prisene er inkludert mva.

Priser naturgass privat