Hopp til innhold

Naturgass for energikrevende industri

Naturgass er en brennbar gass som ofte finnes i jordskorpen sammen med råolje. En bra løsning til energikrevende industri som krever høy temperatur og når store lokaler skal varmes opp på kort tid. Fra et miljøperspektiv er gass godt egnet når det kan erstatte kull og olje. Gassen kommer gjennom et rør i veggen – vedlikeholdsfritt, forutsigbart og HMS-vennlig.

Uro i energimarkedet og endringer i tilbud

Som følge av blant annet konflikten i Ukraina, er det stor uro i energimarkedet. Flere av våre kunder har fått levert gass til en pris som har fulgt strømprisen, såkalt elindeksert prismodell. Situasjonen er nå at strømprisen er vesentlig høyere enn prisen for naturgass, og det ser ut til at dette kommer til å vedvare i månedene fremover. Fra 1.august har Lyse besluttet å endre prismodell til markedspris naturgass.

Hva betyr egentlig markedspris naturgass? Markedspris naturgass er Lyses til enhver tid gjeldene innkjøpspris fra leverandør, korrigert for brennverdi

Det vil i tillegg komme et påslag for å transportere gassen i et rørnett, enten til Europa fra Nordsjøen eller til Nord Jæren fra Kårstø. Lyse kjøper naturgass som kommer fra Nordsjøen via Kårstø.

Lurer du på noe? Se ofte stilte spørsmål og svar.

Priser naturgass bedrift

Prisene gjelder fra 1. juli 2022.

For bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

Prisen er 82 kr i måneden + 30 øre/kWh + markedspris naturgass*

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

*
Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass bedrift

Priser naturgass bedrift pluss

Prisene gjelder fra 1. juli 2022.

For bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

Prisen er 699 kr i måneden + 25 øre/kWh + markedspris naturgass*

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

* Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass bedrift pluss

Priser naturgass privat

Priser 2022

Prisen er 100 kr i måneden + 40 øre/kWh + månedens markedspris naturgass*.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

Prisene er inkludert mva.

CO2-avgift tilkommer.

* Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass privat