Hopp til innhold

Naturgass for energikrevende industri

Naturgass er en brennbar gass som ofte finnes i jordskorpen sammen med råolje. En bra løsning til energikrevende industri som krever høy temperatur og når store lokaler skal varmes opp på kort tid. Fra et miljøperspektiv er gass godt egnet når det kan erstatte kull og olje. Gassen kommer gjennom et rør i veggen – vedlikeholdsfritt, forutsigbart og HMS-vennlig.

Markedspris naturgass april 2023

54,88 øre/kWh

Markedsprisen publiseres av informasjonsformål og Lyse tar ikke noe ansvar for handlinger utført på basis av informasjonen. Oppgitt markedspris oppdateres jevnlig og vil endres uten ytterligere varsel.

Uro i energimarkedet og endringer i tilbud

Som følge av blant annet konflikten i Ukraina, er det usikkerhet i energimarkedene. Lyse har valgt å legge om prismodellene sine til å indekseres mot «Markedspris naturgass», som reflekterer Lyse sine kostnader til kjøp av naturgass, korrigert for brennverdi, fra våre leverandører.

Lurer du på noe? Se ofte stilte spørsmål og svar.

Priser naturgass bedrift

For bedrifter som bruker under 150 000 kWh.

Prisen er 82 kr i måneden + 30 øre/kWh + markedspris naturgass*

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

*
Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass bedrift

Priser naturgass bedrift pluss

For bedrifter som bruker over 150 000 kWh.

Prisen er 699 kr i måneden + 25 øre/kWh + markedspris naturgass*

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2000.

* Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass bedrift pluss

Priser naturgass privat

Prisen er 100 kr i måneden + 40 øre/kWh + månedens markedspris naturgass*.

Gebyr for endring eller stenging av leveranse er kr 2500.

Prisene er inkludert mva.

CO2-avgift tilkommer.

* Markedspris er den til enhver tid gjeldende innkjøpspris for Lyse.

Priser naturgass privat