Hopp til innhold

Hvordan påvirker strømstøtten din bedrift?

Publisert 19.10.2022 - Sist oppdatert kl. 11.03 30.08.2023

Høye strømpriser har blitt en stor belastning for norske bedrifter og mange er bekymret for fremtiden. I høst har regjeringen jobbet med å finne måter som kan hjelpe bedriftene gjennom krisen.

Fire tiltak er foreløpig bestemt:

  • Energitilskudd
  • Lånegaranti
  • Bedre fastprisavtaler
  • Bygge ut mer fornybar kraft

De direkte støtteordningene er laget for bedrifter som bruker mer enn tre prosent av omsetningen sin på strøm. Denne prosenten regnes ut fra siste halvårs forbruk og omsetning.

Energitilskudd
De mest utsatte bedriftene kan søke pengestøtte fra staten. Pengene skal brukes til strømregningen og tiltak som sparer strøm.

Ordningen organiseres av Enova. Informasjon om innsending av søknad er lagt ut på energitilskuddsordningen.no.

Lånegaranti
Staten kan garantere for 90 prosent av beløpet i nye banklån til utsatte bedrifter.

Bedriften søker om lån i banken sin, og selve ordningen administreres av Eksfin.


Bedre fastprisavtaler
Fastpris på strøm skal gjøre dine utgifter mer forutsigbare. Akkurat nå kan få kraftselskap tilby fastpris, men dette kan endre seg hvis regjeringens foreslåtte nye fastprisregime vedtas i statsbudsjettet for 2023, vi håper og tror dette vil skje.

Lyse tilbyr fastprisavtaler fra 01.01.23. Les mer og meld interesse.


Raskere utbygging av fornybar energi
Regjeringen skal korte ned behandlingstiden for nye utbygginger. Dette kommer på sikt til å øke kapasiteten i strømnettet og dermed senke prisene, men det vil ikke påvirke strømprisen akkurat nå.

Vil du ha flere detaljer om strømstøtte for bedrifter kan du lese her.

Oversikt over over alle strømstøtteordningene fra regjeringen: Regjeringens strømtiltak - regjeringen.no