Hopp til innhold
Lyse Fastpris – forutsigbarhet i urolige tider

Lyse Fastpris – forutsigbarhet i urolige tider

Bedrifter kan binde opp til 90 % av strømforbruket til fast pris

Fastpris gir forutsigbare strømkostnader og kan sikre bedriften mot store svingninger i strømprisen.

Vi har opplevd stor interesse for fastprisavtalene. Alt fra små frisørsalonger til store industrikunder har inngått kontrakter. Fastprisene er basert på våre prisforventninger de neste årene. Strømprisene svinger voldsomt, fastprisavtaler er en forsikring mot dette og bidrar til forutsigbarhet.

Neste kampanjeperiode er 22. - 15. april, med oppstart 1. mai.

Meld interesse i skjemaet under, så tar vi kontakt.


Merk at det for hver periode vil det være et begrenset volum og vi kan bli utsolgt.

Vår bedrift ønsker mer informasjon om fastprisavtale fra Lyse

For å kunne følge opp interessen fra dere videre, trenger vi kontaktopplysninger om bedriften og kontaktperson.

NO

Hvordan fungerer Lyse Fastpris?

  • Vi tilbyr bedrifter å binde opp til 90 % av det forventede årsforbruket til en fast pris. Bedriften velger selv hvor stor del av forbruket som bindes opp. Resten av forbruket kjøpes til spotpris.
  • Bedriften velger en avtaleperiode på tre, fem eller syv år. Den avtalte prisen ved inngåelse gjelder i hele avtaleperioden.
  • Den største fordelen er forutsigbarhet. Bedriften vil på forhånd vite hvor mye strømforbruket i avtalen koster. Det vil bli mulig å budsjettere strømutgiftene mer nøyaktig.
  • Ulempen er at denne typen avtaler ikke er fleksible. Strømprisen er låst for den valgte avtaleperioden.
Hvordan fungerer Lyse Fastpris?

Flat profil eller sesongprofil?

Vi tilbyr fastprisavtaler med flat profil, altså fast pris for et fast volum hver måned, eller sesongprofil, som tar hensyn til høyere strømbehov om vinteren enn om sommeren.

Sesongprofiler vil alltid være noe dyrere, ettersom strømprisen generelt sett er høyere om vinteren enn om sommeren.

Flat profil eller sesongprofil?

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med strømmen som vi ikke bruker?
Strømmen som bedriften forplikter seg til å kjøpe til en fast avtalt pris fordeler seg jevnt gjennom alle døgnets timer, hele uken. Den strømmen som ikke brukes, for eksempel om natta og i helgen, selges tilbake for spotpris.

Hva om vi trenger mer strøm enn avtalt volum?
Forbruket utover det volumet som er avtalt kjøpes til spotpris.

Hva om bedriften har flere strømmålere?
Fastprisavtalen kan gjelde for flere målere innenfor samme prisområde. Bedriften binder et gitt volum per måler.

Ofte stilte spørsmål

– For oss er forutsigbarhet viktigere enn noe annet

– Vi er ekstremt godt fornøyd med at vi har inngått denne avtalen. Strømprisen har vært forutsigbar. Vår kostnad har i alle måneder hittil vært lavere med fastprisavtalene sammenlignet med spot-markedet, sier toppsjefen i Aarbakke AS Håkon Oma.

Les mer om hvorfor Aarbakke tegnet fastprisavtale på strøm
Håkon Oma - toppsjef i Aarbakke AS

Fjernet strømsjokket

Christian Bjørnsen, daglig leder for Møbelringen på Bryne, i Egersund og Lyngdal, var raskt ute da muligheten for fastprisavtale på strøm for bedrifter åpnet seg.

– Vi trengte stabilitet og forutsigbarhet.
Christian Bjørnsen er daglig leder i møbelbutikken I. Bjørnsen.

Tett på den krevende hverdagen til bedrifter

– Det er en fordel å ha kraftproduksjon og strømsalg i samme konsern. Vi tar samfunnsansvaret og det offentlige eierskapet til vannkraft på alvor. I tillegg er vi tettere på den krevende hverdagen til bedrifter og husholdninger, sier Sindre Ims, administrerende direktør i Lyse Produksjon.

– Da prisene var på det høyeste visste vi at de skulle ned igjen, men ikke når. Nå er prisene lavere, men det er usikkert hvilken vei strømprisene tar framover. Det kan være greit for bedrifter å forsikre seg gjennom en fastprisavtale, sier Ims.

Sindre Ims

Fastprisavtaler handler om forutsigbarhet

– Vi mener ordningen med fastpris for bedrifter noen ganger blir fremstilt som mer kompleks og mindre fleksibel enn det den faktisk er. Vår erfaring er at fastprisavtaler er et gunstig valg for de aller fleste av våre kunder. Denne type avtaler har eksistert i over 30 år og fungerer godt for sitt formål, sier Ane Marte Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi.

– Fastprisavtale for bedrifter handler om forutsigbarhet - ikke om å «slå markedet».

Ane Mari Hausken