Hopp til innhold

Meld interesse for fastpris

Vår bedrift ønsker mer informasjon om fastprisavtale fra Lyse

De nye fastprisavtalene har som mål å sikre bedrifter en større grad av forutsigbar strømkostnad og baserer seg på regjeringens føringer og oppfordring om å tilby nye fastprisavtaler. Ved å inngå fastprisavtale vil en bedrift kunne sikre et gitt volum av sitt årsforbruk til en fast pris. Resterende volum kjøpes til enhver tids gjeldende markedspris. Eksempel: Bedriften har et typisk årsforbruk på 100.000 kWh. Bedriften inngår en fastprisavtale for et gitt volum, for eksempel 60.000 kWh. Volumet i fastprisavtalen fordeles flatt gjennom hele året, slik at 5.000 kWh av forbruket vil faktureres til fastpris hver måned. Forbruk utover volumet i fastprisavtalen vil faktureres basert på spotprismarked, og eventuelt lavere forbruk vil selges tilbake til strømleverandør til spotpris.

Kundeinformasjon

For å kunne følge opp interessen fra dere videre, trenger vi nøyaktige kontaktopplysninger om bedriften og kontaktperson.

NO

Informasjon om målepunkt og strømforbruk

Har dere ikke oversikt over totalt årsforbruk, kan dere finne dette på Mine Sider hos kraftleverandør/nettselskap eller logge inn på Elhub.no Min Side.

Totalt årlig strømforbruk oppgis samlet for alle bedriftens målepunkter.

Hvor stor del av årlig strømforbruk ønsker dere å sikre med fastprisavtale (oppgis i kWh)

MålepunktID

Oppgi her det/de målepunkt dere ønsker å knytte til fastprisavtalen. MålepunktID kan dere finne på fakturaen eller Min Side hos kraftleverandør/nettselskap/elhub. Det er mulig å endre målepunkter tilknyttet avtalen frem til avtalen signeres.

Føringer for lengde på avtale er besluttet av regjeringen. Det er mulig å justere avtalens lengde frem til avtalen signeres.
Har du spørsmål knyttet til fastprisavtalen? Legg de gjerne inn her.