Hopp til innhold
Meld interesse for fastpris

Meld interesse for fastpris

Vår bedrift ønsker mer informasjon om fastprisavtale fra Lyse

For å kunne følge opp interessen fra dere videre, trenger vi kontaktopplysninger om bedriften og kontaktperson.

NO

Fastprisavtalene har som mål å sikre bedrifter større grad av forutsigbar strømkostnad, og baserer seg på regjeringens føringer og oppfordring om å tilby nye fastprisavtaler.

Ved å inngå fastprisavtale vil en bedrift kunne sikre et gitt volum av sitt årsforbruk til en fast pris. Resterende volum kjøpes til enhver tids gjeldende spotpris. Ved å sende inn interesseskjema vil dere bli kontaktet med tilbud i neste salgsperiode.

Merk! For denne type avtaler gjennomfører vi kredittsjekk på alle kunder før vi sender tilbud. I noen tilfeller vil vi også kreve sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti for å dekke inn selskapets finansielle risiko knyttet til avtalen.