Hopp til innhold
Konsernsjef Eimund Nygaard og Ane Marte Hausken i Lyse Energi.

Nå kommer fastprisavtalene fra Lyse

Publisert 17.11.2022 - Sist oppdatert kl. 07.44 25.05.2023

Lyse lanserer nå fastpristilbud for bedriftskunder. For en fastprisavtale på 5 år vil prisene være under 1 kr. – Med dette tilbudet ønsker vi å gi våre kunder valgfrihet og forutsigbarhet i urolige tider, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Bedrifter i Norge har hatt historisk høye strømpriser i 2022. Voldsomme svingninger har gjort det ekstra krevende for mange. Sør-Norge har vært området med de aller høyeste strømprisene og fastprisavtaler på strøm har vært etterspurt fra bedriftene.

Se oppdaterte fastpriser for bedrift


– Vi har lyttet til kundene som ønsker fastpris som et alternativ. Vi har jobbet hardt for å få til en pris som er attraktiv, og som hjelper bedriftene i krevende tider. Prisene vi lanserer i dag er betydelig lavere enn de som så langt er lansert fra andre aktører, sier konsernsjef i Lyse Eimund Nygaard.

– Fastprisavtaler passer ikke for alle, men vi ønsker å gi kundene valgfrihet og vil tilby dette til de som ønsker forutsigbarhet. Strømprisene svinger voldsomt. Fastpris er en forsikring mot dette og bidrar til at kundene vet hva de har å forholde seg til.

Ikke nok til alle
Avtalene gjelder for 3, 5 eller 7 år, og bedriftene kan velge å binde opp til 70 % av det forventede totale forbruket.Det er i første omgang mulig å inngå avtale i perioden 13.-20. desember 2022 med oppstart 1. januar 2023. Deretter vil Lyse fastsette ny pris månedlig med oppstart den 1. i påfølgende måned.

– Tilbudet vil være tilgjengelig for kunder i prisområdet NO2, hvor Lyse også har kraftproduksjon. For hver salgsperiode vil det være et begrenset volum og vi kan bli utsolgt. Hvis det blir nødvendig vil vi prioritere eksisterende Lyse-kunder og de som tidligst registrerte interesse, sier Ane Marte Hausken som er administrerende direktør i Lyse Energi.

Formålet med avtalene er at bedrifter skal få sikre prisen for deler av sitt fysiske kraftforbruk. Lyse vil ikke tilrettelegge for videresalg for finansiell gevinst, fordi dette ikke er hensikten med den nye ordningen som skal gi bedriftene forutsigbare strømkostnader.

Har jobbet for å endre skatteregler for fastpris
For langsiktige avtaler med industrien har kraftselskapene betalt grunnrenteskatt basert på kontraktspris, og ikke spotpris. Fremover vil dette også gjelde andre bedrifter.

– Vi har jobbet for å få endret skattereglene slik at det blir enklere å tilby bedre fastprisavtaler. Disse endringene blir nå gjennomført fra 1. januar og vi er glade for at vi da kan være klare med fastprisavtaler til bedriftene. Vi håper det skal sørge for at vi både beholder de kundene vi har og at vi får nye bedriftskunder, avslutter konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard.

Oversikten nedenfor viser priser på avtaler for både flat profil og sesongprofil. Sesongprofil, som hensyntar høyere strømbehov om vinteren enn om sommeren, er dyrere enn likt forbruk gjennom hele året. Dette skyldes at strømprisene generelt sett er høyere om vinteren enn om sommeren. Prisene inkluderer makspåslag til strømleverandøren på 2,5 øre/kWh og lovpålagte elsertifikater. Alle priser er eks. mva.