Hopp til innhold
Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vi tar personvern på alvor. Lyse skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig
Lyse Marked AS ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

Lyse har også utnevnt et personvernombud som skal være en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern og sikre at vi følger personopplysningsloven

Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Du kan selv kontrollere hvilke cookies vi kan plassere i din nettleser og du kan endre innstillingene når som helst. Du kan velge å tillate alle informasjonskapsler, eller luke ut etter eget ønske. Vi skiller mellom Nødvendige, Funksjonelle, Statistiske, Markedsføring og Uklassifiserte informasjonskapsler. Du kan lese mer om dette ved å klikke på cookie-symobolet nede til venstre på skjermen.

E-post og chat
Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller skriver til oss på chat. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak hvor den journalføres. Chat blir loggført i vårt henvendelsessystem og sporer dine bevegelser før den aktiveres for å kunne gi oss litt kontekst til hva du trenger hjelp til og dermed kunne hjelpe deg kjappere.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Brukerkonto til Min side
Det samles inn kundeinformasjon i forbindelse med opprettelse av brukerkonto på lyse.no. Alle opplysninger som er innhentet fra Brukeren, vil være tilgjengelige for Brukeren via Lyse.no, og kan korrigeres av Brukeren på Min side. Det tas forbehold om at enkelte endringer kan kreve godkjenning før de aktiveres.

Oppdatert 31. august 2023
Personvernerklæringen er oppdatert med tekst som tydeliggjør behandlingsansvaret knyttet til leveranse av strøm.

Generelt for alle våre tjenester

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål?
Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere våre produkter og tjenester til deg:

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk
Kontaktinformasjon er normalt navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester og produkter du har kjøpt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.

Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Dersom betingelsene for ditt produkt eller kundeforholdet endres, trenger vi informasjonen for å kunne varsle deg i forkant av endringen i henhold til vilkårene. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

I noen prosesser tilknyttet etablering av kundeforhold, tilbyr vi bruk av Vipps for å verifisere at vi får registrert deg med korrekt informasjon. Bruk av tjenesten er valgfri og du kan også gjøre manuell registrering dersom du ikke ønsker å benytte den. Hensikten er å forenkle bestillingsprosessen for deg, og for å sikre god kvalitet på kundedata for oss som leverandør.

Kredittinformasjon
Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken.

Vi registrerer kontonummer når det betales. Kontonummer for utbetaling oppdateres ved hver innbetaling. Eventuelle utbetalinger vil gå til kontonummer som ble benyttet sist gang. Vi lagrer kontonummer for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.

Informasjon knyttet til kommunikasjon med oss
Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss, som når du kontakter kundeservice eller har annen dialog med oss. Dette er for eksempel informasjon om den dialogen vi har med deg om din bruk av våre tjenester, e-poster du sender oss og problemer du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. I tillegg kan vi tilpasse informasjon vi sender deg ut fra hvilke spørsmål du har stilt vår kundeservice: For eksempel for å gi deg tips om selvbetjeningsløsninger eller enklere måter å betale faktura på.

Preferanser og tilpasning av kundekommunikasjon
Vi lagrer informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du selv oppgir interesser og ved at vi ser på hvilke produkter og tjenester du kjøper av oss. Formålet med å behandle denne informasjonen, er å være relevante i kommunikasjonen med deg for at du skal få mest mulig ut av kundeforholdet ditt med oss. Som en del av vår kundepleie sender vi deg markedsføring om tilsvarende varer og tjenester som du har hos oss.

Vi tilpasser vår kundekommunikasjon gjennom at vi bruker informasjon registrert for å sikre at du ikke får markedsføring av produkter som ikke er relevante for deg. Vi bruker adresse for å sikre at du bare blir tilbudt tjenester tilgjengelige på din adresse, vi bruker for eksempel informasjon om du har aktiv avtale om e-faktura for å tilpasse om du skal eller ikke skal ha informasjon om dette, vi bruker informasjon om alder for å tilpasse at bare de som er i målgruppen får markedsføring om spesielle tilbud for unge og så videre.

Dersom du samtykker til det, benytter vi også din informasjon for å tilby deg nye varer, tjenester og kundefordeler som vi tror kan være interessante for deg.

I tillegg til kundekommunikasjon via e-post/sms, er vi aktive på plattformer som Facebook og Instagram, og vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevante for deg.

Husk at du enkelt kan administrere dine samtykker og preferanser via Min side.

Bruksinformasjon
Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster. Dette inkluderer når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og andre klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler (se vår cookiepolicy). Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies) slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service og innhold.

Utlevering av personinformasjon
I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av IT-plattform, markedsføring, drift av app til kundefordelsprogram og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Endringer:
5. november 2023 ble det gjort følgende endring under Kredittinformasjon: "
Vi registrerer kontonummer når det betales. Kontonummer for utbetaling oppdateres ved hver innbetaling" erstattet "Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra, når det er betalt fra samme kontonummer 3 ganger på rad".

Foto: Line Owren

Informasjon spesielt relatert til strøm

Her finner du oppdatert informasjon relatert til strøm.

Personvernerklæring strømprodukter
Kaffetrakter på kjøkkenbenk

Informasjon spesielt relatert til internett, tv og telefoni

På Altibox.no finner du oppdatert informasjon relatert til internett, tv og telefoni.


Personvernerklæring Altibox-produkter
Informasjon spesielt relatert til internett, tv og telefoni

Informasjon spesielt relatert til fjernvarme, gass og kjøling

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?
Dersom du vil bli tilknyttet vårt distribusjonsnett på varme, gass eller kjøling, trenger vi de samme personopplysningene som generelt gjelder alle våre tjenester.

For å sikre riktig leveranse og pris må vi innhente disse opplysningene: Forbruksdata på levert energimengde som effekt, kWh, temperatur, trykk og brennverdi. Disse opplysningene blir også brukt i Lyses lovpålagte miljørapportering, rapportering til SSB eller andre offentlige instanser. Alle opplysninger blir anonymisert i slik rapportering.

Vi benytter oss også av kartsystemer for å koordinere graving og legging av infrastruktur. Kartsystemene våre lagrer informasjon om leveransepunkt, navn, adresse, postnummer, sted, telefonnummer og epost. Kartsystemene lagrer opplysningene for at vi skal kunne levere tjenester, rette feil ved behov og melde fra om planlagte og uforutsette stans i leveransen.

Hvis du eller vi oppdager en feil på tjenester knyttet til din leveranse vil vi opprette en driftssak der kan registrere ditt kundenummer, navn, adresse og telefonnummer – dersom det kreves for å korrigere feilen. Vi deler opplysningene med våre driftsleverandører, dersom det er nødvendig for å korrigere feilen. Når feilen er rettet vil vi oppbevare opplysningene i våre driftssystemer, slik at vi kan gjenkjenne gjentakende feil som oppstår.

Vi trenger å innhente, oppbevare og bruke opplysningene som nevnt over for å kunne levere tjenestene som er bestilt. Opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data iht bokføringslov.

Teknisk informasjon om ditt tekniske anlegg
Vi bruker forbruksdata for å ha oversikt over kvaliteten på leveransen hos deg, slik at vi kan sikre god ytelse. Vi bruker også denne informasjonen for å proaktivt varsle deg om potensielle feil eller mangler ved ditt utstyr.

Mann i Lyse-jakke langs gravearbeid

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss. Ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, vil du få innsyn i dine personopplysninger og mulighet til å rette dem. Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.

Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Retting. Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.

Dine rettigheter