Hopp til innhold

Personvernerklæring Lyse Energi AS

Publisert 31.08.2023 - Sist oppdatert kl. 08.44 01.09.2023

I Lyse er det Lyse Energi AS din kraftleverandør og det er Lyse Energi AS ved administrerende direktør som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med strømavtalen din.

Hvilke data behandler vi og hvorfor?

For å etablere avtalen innhenter vi, i tillegg til ordinær kontaktinformasjon, ditt fødselsnummer fra DSF (Det Sentrale Folkeregister) for å kunne identifisere deg som kunde og sikre korrekt etablering i Elhub (nasjonal løsning for informasjonsutveksling i strømmarkedet).

I de tilfeller der du ikke opplyser om målepunktID ved bestilling, innhenter vi denne for deg fra din netteier basert på din kundeinformasjon. Vi trenger din målepunktID for å identifisere ditt anlegg ved leverandørbytte, samt for å kunne gjennomføre kommunikasjon mellom oss og din netteier.

Målernummer og ditt strømforbruk mottar vi fra din netteier, og det er netteier som avgjør om forbruket skal sendes time for time (via AMS), eller om forbruket manuelt avleses for lenger perioder. Ditt strømforbruk er vårt grunnlag for fakturering og for å vise deg forbrukshistorikk på lyse.no. Forbruksdata brukes ikke til noe annet med mindre du eksplisitt har gitt samtykke til det.

Disse opplysningene lagres så lenge du har et kundeforhold hos oss eller så lenge vi må lagre data for å oppfylle våre forpliktelser etter bokføringsloven.

Utlevering av personinformasjon

I de tilfeller hvor Lyse Energi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler som regulerer at underleverandøren kun behandler personopplysninger i henhold vår instruks.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av it-plattform, markedsføring og lignende.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

  • Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
  • Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
  • Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
  • Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.