Hopp til innhold

Støtteordningen for høye strømpriser

Sist oppdatert for 5 måneder siden

Staten dekker nå 90 prosent av det som overstiger 73 øre/kWh på opptil 5000 kWh. Støtten er vedtatt å gjelde alle private husholdningskunder, samt sameier og borettslag. Hytter og fritidsboliger er ikke omfattet av ordningen (Lyse har egen strømavtale for hytte).

Slik virker støtteordningen for deg:

 • Time-for-time-beregning: Strømstøtten beregnes time-for-time og ikke ut i fra den månedlige snittprisen.

 • 90 % støtte av strømpris over 73 øre/kWh ekskl. mva og nettleie. 

 • Støtten gjelder for forbruk på inntil 5000 kWh per måned, alt over dette må du betale full pris for. 

 • Forlengning av strømstøtteordningen ut 2024: Regjeringen har sagt at strømstøtten skal vare så lenge prisene er ekstraordinært høye, og støtteordningen blir nå forlenget til å gjelde ut 2024.

Ordningen administreres av nettselskapene og gjelder uavhengig av hvilken type strømavtale man har.  For deg som kunde, vil dette si at du får et fratrekk på regningen som kommer fra netteieren din. Du trenger ikke å gjøre noe.

De som allerede har fått økt bostøtte, vil også omfattes av den nye ordningen. 


Fastpriskunder

Støtteordningen gjelder alle strømavtaler, og alle får samme fratrekk, inkludert de som har fastpris. Fastpris er for de som ønsker en fast strømpris å forholde seg til hver måned. Så, selv med denne støtteordningen, er fastpris fortsatt et godt valg for de som ønsker forutsigbarhet.


Eksempler på støtte:

 • For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer, vil dagens ordning bety en støtte på 3951 kroner for denne måneden. 

 • For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer, vil dagens ordning bety en støtte på 1609 kroner.

I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft tilsvarende 120 øre/kWh ekskl. mva. 

 

Fakta om regjeringens strømordning

 • Dersom den gjennomsnittlige spotprisen en måned blir høyere enn 73 øre/kWh eks moms, dekker staten 90 prosent av det som overstiger 73 øre/kWh. 

 • Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

 • Fratrekket kommer på kundens faktura fra netteier.

 • Støtteordningen gjelder for alle strømavtaler. Det vil si at alle kunder får samme fratrekk, inkludert kunder med fastpris.

 • Kunder med fjernvarme får ikke fratrekk, men fjernvarmeprisen skal justeres iht. den maksprisen som er satt for strømpris.

 • Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

 • Gjelder kun for husholdning, ikke hytter og fritidsboliger eller bedriftskunder.

Kilde: Regjeringen.no og Lyse

Spørsmål og svar om ordningen

Hvem gjelder støtten for? Er det øvre inntektsgrense? 
Støtten gjelder for alle private husholdninger i Norge uansett hvilket prisområde du hører til. Det er ingen inntektsgrense, men det gjelder ett strømforbruk opptil 5000 kWh per måned

Hvor blir støtten utbetalt? 
Den som kommer som ett fratrekk på fakturaen fra netteieren din, og vil vises som en egen linje.  


Hva skjer med meg som har bestilt fastpris? 
Støtteordningen vil gjelde alle strømavtaler, og alle får samme fratrekk, inkludert de som har fastpris.

Jeg har nylig kjøpt fastpris, og lurer på om jeg skal si opp avtalen eller beholde denne? 

Fastpris lønner seg for de som ønsker forutsigbarhet og trygghet. Fastpris-kunder kommer godt ut med denne ordningen ved at du får samme fratrekk som alle andre som er basert på spotprisen, samtidig som du har en ekstra sikkerhet med fast strømpris. Det er ingen grunn til å endre fastprisavtalen om ikke behovet har endret seg siden du valgte fastpris-avtale. Prisene kommer til å svinge, og myndighetene har denne kompensasjonsordningen kun fra desember til og med mars. Det er ikke mulig å pause fastprisavtalen.

Kan jeg bytte avtale fra fastpris til spotpris?
Dersom du ikke ønsker fastpris likevel, så kan du kjøpe deg ut av avtalen. Dette er derimot ikke noe vi anbefaler, siden du som kunde da må betale bruddgebyr for å avslutte fastprisavtalen før bindingstiden.


Hva med meg som har fjernvarme fra Lyse
?

Som fjernvarmekunde hos Lyse har du allerede pristak, som ikke bare gjelder i den perioden støtteordningen nå skal gjelde. Fjernvarmeprisen skal være konkurransedyktig mot elektrisk kraft i sin helhet gjennom hele året, det vil si både strøm og nettleie. Kundene er godt ivaretatt ved at taket totalt sett ikke vil overstige det kundene betaler for strøm gjennom året.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

592 av 666 synes dette var nyttigTakk for din stemme!

Relaterte artikler

Finner du ikke det du leter etter?