Hopp til innhold

Støtteordningen for høye strømpriser

Skrevet for 18 dager siden

Det er innført en støtteordning til strømkundene for å bøte på høye strømpriser.

Staten dekker nå 80 prosent av det som overstiger 70 øre/kWh på opptil 5000 kWh. Støtten er vedtatt å gjelde alle private husholdningskunder, samt sameier og borettslag. Hytter og fritidsboliger er ikke omfattet av ordningen.

Regjeringen har bekreftet at de går inn for å forlenge dagens strømstøtteordning til å gjelde ut mars 2023. Betingelsene for støtten vil være det samme som i dag.

Regjeringen jobber også med å finne varige løsninger som kan redusere kostnadene i framtida.

Ordningen administreres av nettselskapene og gjelder uavhengig av hvilken type strømavtale man har.  For deg som kunde, vil dette si at du får et fratrekk på regningen som kommer fra netteieren din. Du trenger ikke å gjøre noe.

De som allerede har fått økt bostøtte, vil også omfattes av den nye ordningen. 

Fastpriskunder

Støtteordningen gjelder alle strømavtaler, og alle får samme fratrekk, inkludert de som har fastpris. Fastpris er for de som ønsker en fast strømpris å forholde seg til hver måned. Så, selv med denne støtteordningen, er fastpris fortsatt et godt valg for de som ønsker forutsigbarhet.

Eksempel dersom gjennomsnittlig spotpris er 177 øre/kWh eksl. mva.: 

Kompensasjon = (177,08 - 70) 80 % * 1.25 = 107,08 øre/kWh inkludert mva i fratrekk på nettleiefaktura. For en kunde som har en fast strømpris på 116,93 øre/kWh inkl. mva, vil den reelle strømprisen da bli (116,93-107,08) = 9,85 øre/kWh.

Eksempler på støtte:

 • For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer i desember, kan ordningen bety en støtte på 1640 kroner for denne måneden. 

 • For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, vil ordningen bety en støtte på 668 kroner.

I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft i Sør-Norge for desember, tilsvarende 120 øre/kWh ekskl. mva. 

Fakta om regjeringens strømordning

 • Dersom den gjennomsnittlige spotprisen en måned blir høyere enn 70 øre/kWh eks moms, dekker staten 80 prosent av det som overstiger 70 øre/kWh. 

 • Støtten økes til 90 prosent når strømmen koster mer enn 70 øre/kWh i oktober, november og desember. 

 • Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk.

 • Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2023. Januar-regningen er den første som påvirkes. Fratrekket kommer på kundens faktura fra netteier.

 • Støtteordningen gjelder for alle strømavtaler. Det vil si at alle kunder får samme fratrekk, inkludert kunder med fastpris.

 • Kunder med fjernvarme får ikke fratrekk, men fjernvarmeprisen skal justeres iht. den maksprisen som er satt for strømpris.

 • Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

 • Gjelder kun for husholdning, ikke hytter og fritidsboliger eller bedriftskunder.

 • Ordningen innebærer at rundt fem milliarder kroner brukes på å betale toppene av folks strømregning.

 • Ordningen er vedtatt å gjelde ut mars 2022, men regjeringen har nå varslet at de ønsker en forlengelse i ett år - ut mars 2023. Det jobbes også med en mer langvarig ordning for å få ned kostnadene på strøm for husholdningene. 

Kilde: Regjeringen.no og Lyse

Spørsmål og svar om ordningen

Hvem gjelder støtten for? Er det øvre inntektsgrense? 
Støtten gjelder for alle private husholdninger i Norge uansett hvilket prisområde du hører til. Det er ingen inntektsgrense, men det gjelder ett strømforbruk opptil 5000 kWh per måned

Når får jeg støtten utbetalt? 
Støtten skal gjelde fra desember måned, og kommer til utbetaling på nettleiefakturaen i januar. 

Hvor blir støtten utbetalt? 
Den som kommer som ett fratrekk på fakturaen fra netteieren din, og vil vises som en egen linje.  

Hva skjer med meg som har bestilt fastpris? 
Støtteordningen vil gjelde alle strømavtaler, og alle får samme fratrekk, inkludert de som har fastpris.

Jeg har nylig kjøpt fastpris, og lurer på om jeg skal si opp avtalen eller beholde denne? 

Fastpris lønner seg for de som ønsker forutsigbarhet og trygghet. Fastpris-kunder kommer godt ut med denne ordningen ved at du får samme fratrekk som alle andre som er basert på spotprisen, samtidig som du har en ekstra sikkerhet med fast strømpris. Det er ingen grunn til å endre fastprisavtalen om ikke behovet har endret seg siden du valgte fastpris-avtale. Prisene kommer til å svinge, og myndighetene har denne kompensasjonsordningen kun fra desember til og med mars. Det er ikke mulig å pause fastprisavtalen.

Kan jeg bytte avtale fra fastpris til spotpris?
Dersom du ikke ønsker fastpris likevel, så kan du kjøpe deg ut av avtalen. Dette er derimot ikke noe vi anbefaler, siden du som kunde da må betale bruddgebyr for å avslutte fastprisavtalen før bindingstiden.

Hva med meg som har fjernvarme fra Lyse?
Som fjernvarmekunde hos Lyse har du allerede pristak, som ikke bare gjelder i den perioden støtteordningen nå skal gjelde, men hele året. Fjernvarmeprisen skal være konkurransedyktig mot elektrisk kraft i sin helhet gjennom et helt år, det vil si både strøm og nettleie i hele 2022. I 2021 er pristaket på fjernvarme 90 øre/kWh eks. mva., altså mye lavere enn prisen for strøm akkurat nå. I 2022 økes taket noe grunnet høyere strømpriser til 125 øre/kWh, men kundene vil likevel være godt ivaretatt ved at taket totalt ikke vil overstige det kundene betaler for strøm gjennom året.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

589 av 662 synes dette var nyttigTakk for din stemme!

Relaterte artikler

Finner du ikke det du leter etter?