Hopp til innhold
Blad fra busk i skogen

Dine rettigheter

Publisert 13.12.2023

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss. Ved å logge deg inn på din brukerkonto hos oss, vil du få innsyn i dine personopplysninger og mulighet til å rette dem.

Dine rettigheter omfatter:

  • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
  • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
  • Retting. Rette og supplere opplysninger om deg.
  • Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
  • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
  • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
  • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen
Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring her.

Dersom du ikke finner det du leter etter der, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.