Hopp til innhold

Er det klimagasser i en varmepumpe?

Sist oppdatert for 5 måneder siden

HFK (hydrofluorkarboner) benyttes blant annet som kuldemedier i kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper. Fluorforbindelser som hydrofluorkarboner bryter ikke ned ozonlaget, og ble derfor introdusert som erstatninger for KFK og HKFK i første halvdel av 90-tallet.

Gassene gjør ikke skade så lenge varmepumpene er forsvarlig montert, men kan være skadelige om de kommer på avveie.

Miljødirektoratet betegner HFK-gasser som sterke klimagasser, og stiller strenge krav til håndtering av slike gasser.

Bruk fagfolk til å fjerne den gamle varmepumpen

Det er viktig å bruke fagfolk til fjerning  av gamle varmepumper. Varmepumper inneholder HFK-gasser og ved eventuell gasslekkasje ved demontering kan gassene bidra til klimaendring dersom de slippes ut. Derfor er det viktig å ivareta sikkerheten ved et pumpebytte og bruke fagfolk.

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge EUs regelverk for å redusere utslipp av HFK-gasser og det er krav til at alle som arbeider med slike klimagasser skal være sertifiserte for jobben. Både forhandleren som leverer varmepumpen og installatøren skal ha gyldig F-gass godkjenning.

Var denne artikkelen nyttig for deg?

0 av 1 synes dette var nyttigTakk for din stemme!

Relaterte artikler

Finner du ikke det du leter etter?