Hopp til innhold

Byggvarme og byggtørke på utslippsfrie byggeplasser

Priser byggvarme

Prisen er 80 øre/kWh pluss etablering kr 10 000.

Ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

Priser byggvarme

Miljøvennlig

  • Fossilfritt, ingen fossile brensler i byggeprosessen.
  • Utslippsfritt, ingen lokalutslipp på byggeplass, bedre arbeidsforhold.
  • Lavere energibruk og bedre virkningsgrad.

Sikkert

  • Høy leveringssikkerhet og stor effektreserve.
  • Frigir elektrisk effekt til maskiner og utstyr på byggeplassen.
  • Ingen risiko utilsiktede utslipp

Billig

  • Lavere pris enn fossile løsninger.
  • Ingen restbrensler og brenselslogistikk.
  • Alt utstyr kan leies.
  • Fast og forutsigbar pris på 80 øre/kWh. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.