Hopp til innhold
Byggvarme på utslippsfrie byggeplasser

Byggvarme på utslippsfrie byggeplasser

Vi har gode, sikre og miljøvennlige varmeløsninger for byggeplassen. Produktet som leveres er fjernvarme, og vi kan tilby det til alle bygg som er tilknyttet vårt fjernvarmenett.

Miljøvennlig

  • Fossilfritt, ingen fossile brensler i byggeprosessen.
  • Utslippsfritt, ingen lokalutslipp på byggeplass, bedre arbeidsforhold.
  • Lavere pris enn fossile løsninger.

Sikkert

  • Høy leveringssikkerhet og stor effektreserve.
  • Frigir elektrisk effekt til maskiner og utstyr på byggeplassen.
  • Ingen risiko utilsiktede utslipp

Billig

  • Lavere pris enn fossile løsninger.
  • Ingen restbrensler og brenselslogistikk.
  • Alt utstyr kan leies.
  • Fast og forutsigbar pris på 85 øre/kWh eks. mva. Det er ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

Priser byggvarme

Prisen er 85 øre/kWh eks. mva. pluss etableringskostnad avhengig av teknisk løsning.

Ingen effektledd, volumledd eller fastbeløp.

Priser byggvarme

Kontakt oss

NO
Velg tjenesten du ønsker å vite mer om.