Hopp til innhold

Lader bilen raskere med hjemmelader?

Publisert 20.01.2023 - Sist oppdatert kl. 10.50 10.05.2023

Ladehastighet er sammensatt, men det er fire hovedkategorier som påvirker ladehastigheten: Strømnettet, huset, ladekabelen og bilen. Ladeeffekt vil bli begrenset av det svakeste leddet.

Strømnettet

Strømnett bestemmer den maksimale effekten du kan få. For å få den aller raskeste ladingen på 22 kW må du ha tilgang på 400V TN-nett.
De fleste boliger bygget etter år 2000 har det.

Med et 230V 3-fase IT-nett kan du maksimalt få 11 kW.
Det er svært få biler som støtter lading på 230V/3-fase fullt ut, de fleste kan maksimalt få 7,4 kW i et IT-nett.

Huset

1 eller 3-fase strømkurs vil avgjøre hvor mye effekt (kW) du potensielt kan få.
Vi anbefaler generelt at det legges opp 3-fase installasjon.

Ladestasjonen din bør støtte 3-fase for å ikke begrense hastigheten. Du kan ikke få mer effekt med 3-fase kurs hvis ladestasjonen kun støtter 1-fase, og motsatt.

Ladekabelen

Kapasiteten til ladekabelen kan begrense effekten.
En 1-fase ladekabel kan gi maksimalt 7,4 kW.
Kabelen vil begrense effekten hvis den benyttes på en ladestasjon med 3-fase tilgjengelig. Derimot vil en 3-fase ladekabel ikke begrense ladingen.

Bilen

Bilens ombordlader (OBC) avgjør til slutt hvor mye effekt man får ladet med.
Hybrider og eldre elbiler tåler som regel 3,7 kW.
Nyere kjøretøy har enten 7,4 kW, 11 kW eller opptil 22 kW.

Imidlertid er programvare også en faktor som påvirker hvorvidt bilen kan/vil lade på de ulike strømnettene.

Sjekk bilens dokumentasjon for å se hvilken ladekapasitet den ha.

Finn ut mer om våre ladealternativ: