Hopp til innhold
Nærbilde av plante

​Jeg angrer – hvordan benytter jeg angreretten?

Angrerett i henhold til angrerettloven § 8

Du har i henhold til Angrerettloven mulighet til å angre din bestilling av produkter og tjenester. Angreretten er fra dagen etter inngåelse av avtalen/ordrebekreftelse og 14 dager frem i tid. Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten kan du gjøre dette på én av følgende måter:​

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender melding om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.​


Virkningene av at angreretten benyttes​
Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.​

Vi foretar tilbakebetalingen til det kontonummeret du benyttet ved siste betaling til Lyse med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. ​

Dersom du har bedt om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.​


Særskilte opplysninger knyttet til strøm: 

Før strømavtalen din er aktivert​
Dersom vi ikke har aktivert strømavtalen enda, og du bestemmer deg for å gå fra avtalen, vil vi reversere oppstart og legge deg tilbake til din forrige leverandør. Du vil ikke belastes noen kostnader fra oss. ​

Etter at strømavtalen din er aktivert​
Har du bedt om oppstart tidligere enn 14 dager etter bestilling, må du gi oss beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten. I dette tilfellet skal du betale alle kostnader knyttet til strømforbruket du har fått levert i den aktuelle perioden. Vi anbefaler at du bestiller strøm hos ønsket strømleverandør for å unngå å havne på leveringsplikt hos netteier. ​

Nettleie​
Nettleie som gjennomfaktureres fra nettleverandør via strømleverandør gjøres opp i starten av hver måned for foregående måned. Netteier forholder seg til den strømleverandøren som kunden har på tidspunktet for oppgjør. Det betyr at dersom du for eksempel blir kunde hos Lyse den 1. i en måned og bruker angreretten den 8. i samme måned, så vil du faktureres for nettleie for hele foregående måned + strømforbruk for perioden 1.-8. fra Lyse og ikke den strømleverandøren du hadde. ​