Hopp til innhold

Pågående prosjekter på kjøling og fjernvarme

Hvor graver vi?


Her finner du oversikt over hvilke prosjekter vi jobber med i ulike deler av regionen, hvor lenge de vil pågå og hvem du kan kontakte ved behov.

Stavanger kommune: Fjernvarmenett til Godalen vgs

Lyse Neo bygger fjernvarme fra eksisterende hovednett ved Strømsbrua og bort til Godalen vgs som skal tilknyttes fjernvarme.

  • Nordbø Maskin er graveentreprenør.
  • Delen i Consul Sigval Bergesensvei (rett nord for Strømsbrua) utføres i mai 2021.
  • Delen i Paradisveien (på Godalen-siden av vannet) utføres fra april til juni 2021.
  • Fjernvarme som skal legges oppunder Strømsbrua utføres sommer/høst 2021. Dette arbeidet må samkjøres med Rogaland Fylkeskommunes rehabilitering av Strømsbrua. Vi samkjører prosjektene, og bruker samme stillas for utførelse av begge prosjektene.

Jåttå nord - Fjernvarme til nye boliger og andre framtidige bygg

Lyse Neo bygger fjernvarme gjennom utbyggingsområdet på Jåttå nord, hvor det hovedsakelig kommer nye boliger.

  • Jåttå Utbyggingsselskap AS er byggherre, og Stangeland Maskin er graveentreprenør.
  • Anlegget starter april 2021, og vil fortsette til våren 2022.
Jan Magne Fotland
Jan Magne FotlandByggeleder, fjernvarme i Godalen
Prosjektil