Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Samarbeid om demonstrasjonsanlegg for vindkraft til havs

Statoil, GE og Lyse har inngått en samarbeidsavtale for å vurdere uttesting av havbaserte vindturbiner i Rogaland. Intensjonen er å bygge et demonstrasjonsanlegg basert på GEs 4 MW direktedrevne turbin. Det er søkt NVE om konsesjon og man vil søke Enova om økonomisk støtte. Selskapene forventer å ta en endelig beslutning om prosjektet våren 2011.

Som en del av samarbeidet har Lyse søkt NVE om konsesjoner for bygging og demonstrasjon av vindturbiner i sjøen nær land i Rogaland. Det søkes tre alternative lokasjoner som befinner seg utenfor Rennesøy, Kvitsøy og Karmøy. Prosjektet er avhengig av myndighetsbidrag for å kunne realiseres og det vil søkes Enova om økonomisk støtte.

Intensjonen med samarbeidet er å bygge to til fire demonstrasjonsturbiner med en kapasitet for hver turbin på rundt 4 MW. Partene vil i løpet av det nærmeste året vurdere gjennom-førbarheten av et slikt prosjekt. Det er lagt opp til at GE skal levere turbinene og at Lyse og Statoil samarbeider om utbygging og gjennomføring av prosjektet. Dersom prosjektet realiseres, vil de første turbinene bli satt i drift i 2012 og demonstrasjonsprosjektet vil pågå i inntil fem år.

Prosjektet kan gi muligheter for leverandører som satser på vindkraft, eksempelvis fundamenter, marine operasjoner, kabelforbindelser, transport og installasjon.

- Lyse har som mål å utvikle, drifte og delta i bygging av vindparker for å kunne dekke energibehov og sikre fleksibilitet, sier Lyses produksjonsdirektør Arne Aamodt. Han er opptatt av at Rogaland må videreutvikle sine fordeler ved å være en ledende energiregion og satse på utvikling av flere fornybare energikilder.

- Dersom målsetningene med havvindutbygging skal realiseres er vi avhengig av å forbedre effektivitet, regularitet samt kutte kostnader. Utviklingen av større turbiner uten girkasse anser vi som spennende, sier Anne Strømmen Lycke, leder for vindkraftenheten i Statoil.

GE er en global aktør innen vindindustrien med mer enn 13.500 vindturbiner installert verden over. Selskapet annonserte nylig sin europeiske satsing innen offshore vind med planer om å investere opp til 2.7 milliarder kroner, hvorav 600 millioner kroner i Norge. I Norge skal GE utvikle og teste neste generasjons vindturbin, en 4 MW maskin som er utviklet spesielt for installasjon offshore.
 
- Nylig annonserte vi en ekspansiv investeringsplan for offshore vind i Europa. I dag tar vi et viktig steg videre for det som skal skje her i Norge. Partnerskapet med Statoil og Lyse vil bidra til vår målsetting om å utvikle og teste ledende teknologi innenfor offshore vind, og posisjonere oss for de spennende mulighetene vi ser for vår teknologi i Europa, sier Eystein Aspesletten, administrerende direktør for GE Energy i Norden.

Dersom konsesjon blir gitt og partene finner prosjektet gjennomførbart, kan arbeidet starte i 2011. Forutsetningen er også at myndighetene ønsker å bidra til at prosjektet blir realisert. Elektrisitet som blir produsert vil bli matet inn på det lokale strømnettet og hver turbin vil kunne levere nok energi til mer enn 500 husstander.

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter