Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Varmepris privat

Beskrivelse Pris
Basispris (fast) 50,3 øre/kWh
Lyses volumveide innkjøpspris
(for strøm i) NO2
Variabel
Månedsbeløp kr 39,- /mnd

Se våre historiske priser på varme.

Beskrivelse av pris

Varmeprisen du ser på din faktura er summen av en variabel og en fast pris per kWh (måleenhet for energi).

Den variable er den samme markedsprisen som Lyse betaler for strømmen vi kjøper på Sør-Vestlandet fra Nord Pool Spot for gjeldende forbruksmåned (såkalt volumveid pris).

Varmeprisen blir kalkulert når måneden er over, og fakturabeløpet beregnes ved å gange varmeprisen med varmeforbruket ditt samme måned.

Øvre prisgrense

Som varmekunde nyter du godt av lave priser i perioder med lav strømpris, og skulle prisen på strøm øke kraftig, vil du ikke betale en høyere varmepris enn 112 øre/kWh.

Denne øvre prisgrensen er gjeldende for 2019, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Vilkår

  • Prisene inkluderer merverdiavgift.
  • Prisene er gjeldende fra 1. januar 2019.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for varme.

Kan du få varme fra fjernvarmenettet?

VI HJELPER DEG!

Hele døgnet, alle dager

Åpningstider fakturahenvendelser

man–fre: 08–20

Butikk Mariero

man, tir, ons, fre: 10–14
tor: 10–16
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern