Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Varmepriser bedrift

Som bedrift kan du velge mellom produktene Varme, som passer for bedrifter med lavere forbruk enn 150 000 kWh/år, og produktet Varme Pluss, som passer for større bedrifter.

  Månedsbeløp Basispris
(fast)
Nord Pool Spot
(variabel)
Varme 31,20 kr/mnd 37,6 øre/kWh x øre/kWh
Varme Pluss 689,- kr/mnd 32,6 øre/kWh x øre/kWh

Beskrivelse av pris

Varmeprisen som fremkommer på din faktura er summen av en variabel og en fast pris pr kWh (måleenhet for energi). Den variable er den samme markedsprisen som Lyse betaler for strømmen vi kjøper på Sør-Vestlandet fra Nord Pool Spot for gjeldende forbruksmåned (såkalt volumveid pris). Varmeprisen blir kalkulert når måneden er over, og fakturabeløpet beregnes ved å gange varmeprisen med varmeforbruket samme måned.

Øvre prisgrense

Som varmekunde nyter man godt av lave priser i perioder med lav strømpris. Dersom prisen på strøm øker kraftig, vil våre kunder ikke betale en høyere varmepris enn 78 øre/kWh.
Denne øvre prisgrensen er gjeldende for 2017, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Avtalevilkår

  • Alle priser er ekskludert merverdiavgift.
  • Prisene ble publisert 31. januar 2017  og er gjeldende fra 1. mars 2017.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for fjernvarme.

Vilkår for Varme Pluss

Kunder som kun benytter varme som spisslast eller reserve betaler for målt effekt, i tillegg til varmeprisen. For leveranser med brukstid lavere enn 1000 timer ila. siste 12 mnd, kommer i tillegg et effektledd på 20 kr/kW (per høyeste time hver måned i vinterhalvåret).

Priseksempel for Varmekunder*

En bygning med et gjennomsnittsforbruk av varme på 8000 kWh i måneden vil motta en regning på kr 31,20 + 8000 kWh * 0,62 kr/kWh = kr 4991,20 for månedsforbruket, basert på en strømpris lik 25 øre/kWh den måneden. Se prishistorikk (inkl. mva.).

Priseksempel for Varme-Pluss-kunder*

For varme pluss-kunder vil en bygning med et gjennomsnittsforbruk av varme på 20 000 kWh i måneden motta en regning på kr 689,- + 20 000 kWh * 0,57 kr/kWh = kr 12 089,- for månedsforbruket, basert på en strømpris lik 25 øre/kWh den måneden.

*Dette er kun eksempler. Forbruk varierer i henhold til størrelse på bygg, isolering, sesong og lignende. Varmeprisen endrer seg fra måned til måned.

VI HJELPER DEG!

Hele døgnet, alle dager

Få hjelp på Facebook

51 90 80 90

 

KUNDESENTER
man, tir, ons, fre: 10-14
tor: 10-16
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger 

 

 

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter