Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Gasspriser privat

Gjeldende markedspris for naturgass for privatkunder:

100 kr/mnd   Månedsbeløp
37,75 øre/kWh   Basispris (fast)
x øre/kWh   Nord Pool Spot* (variabel)

Beskrivelse av pris

Gassprisen som fremkommer på din faktura er summen av en variabel og en fast pris pr. kWh (måleenhet for energi). Den variable delen er Nord Pool spot, som er markedspris på strøm i gjeldende forbruksmåned i området Sørvest-Norge (NO2). Gassprisen blir kalkulert når måneden er over, og fakturabeløpet beregnes ved å gange gassprisen med gassforbruket samme måned.

Øvre prisgrense

Som gasskunde nyter man godt av lave priser i perioder med lav strømpris. Dersom prisen på strøm øker kraftig, vil våre kunder ikke betale en høyere gasspris enn 88,75 øre/kWh.

Denne øvre prisgrensen er gjeldende for 2018, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Avtalevilkår

  • Alle priser er inkludert merverdiavgift.
  • I tillegg kommer CO2-avgift, jfr. Forskrift om særavgifter mv.
  • Prisene er gjeldende fra 1. juni 2018.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende vilkår for avtale om tilknytting og levering av naturgass.

VI HJELPER DEG!

Hele døgnet, alle dager

Åpningstider fakturahenvendelser

man–fre: 08–20

Butikk Mariero

man, tir, ons, fre: 10–14
tor: 10–16
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern