Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Gasspriser bedrift

Som bedrift kan du velge mellom produktene Markedspris naturgass, som passer for bedrifter med lavere forbruk enn 150 000 kWh/år, og produktet Markedspris naturgass pluss, som passer for større bedrifter.

  Månedsbeløp Basispris (fast) Nord Pool Spot*
(variabel)
Pristak
Naturgass Bedrift 80 kr/mnd 30,5 øre/kWh x øre/kWh 80 øre/kWh
Naturgass Bedrift Pluss 689 kr/mnd Sommer 23,0 øre/kWh x øre/kWh 75 øre/kWh
Vinter 28,0 øre/kWh

Beskrivelse av pris

Gassprisen som fremkommer på din faktura er summen av en variabel og en fast pris pr. kWh (måleenhet for energi). Den variable delen er Nord Pool spot, som er markedspris på strøm i gjeldende forbruksmåned i området Sørvest-Norge (NO2).

Øvre prisgrense

Som gasskunde nyter man godt av lave priser i perioder med lav strømpris. Den øvre prisgrensen er gjeldende for 2019, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Avtalevilkår

  • Alle priser er ekskludert merverdiavgift.
  • I tillegg kommer CO2-avgift, jfr. Forskrift om særavgifter mv.
  • Prisene er gjeldende fra 1. januar 2019.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for naturgass.

Vilkår for Markedspris naturgass pluss

Kunder som kun benytter gass som spisslast eller reserve betaler for målt effekt, i tillegg til gassprisen. For leveranser med brukstid lavere enn 1000 timer ila. siste 12 mnd, kommer i tillegg et effektledd på 10 kr/kW (per høyeste time hver måned i vinterhalvåret).

 

VI HJELPER DEG!

Hele døgnet, alle dager

Åpningstider fakturahenvendelser

man–fre: 08–20

Butikk Mariero

man, tir, ons, fre: 10–14
tor: 10–16
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern