Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Gasspriser bedrift

Som bedrift kan du velge mellom produktene Markedspris naturgass, som passer for bedrifter med lavere forbruk enn 150 000 kWh/år, og produktet Markedspris naturgass pluss, som passer for større bedrifter.

  Månedsbeløp Basispris (fast) Nord Pool Spot*
(variabel)
Markedspris naturgass 80 kr/mnd 30 øre/kWh x øre/kWh
Markedspris naturgass pluss 689 kr/mnd Sommer 22,5 øre/kWh x øre/kWh
Vinter 27,5 øre/kWh

 

Beskrivelse av pris

Gassprisen som fremkommer på din faktura er summen av en variabel og en fast pris pr. kWh (måleenhet for energi). Den variable er den samme markedsprisen som Lyse betaler for strømmen vi kjøper på Sør-Vestlandet fra Nord Pool Spot for gjeldende forbruksmåned (såkalt volumveid pris). Gassprisen blir kalkulert når måneden er over, og fakturabeløpet beregnes ved å gange gassprisen med gassforbruket samme måned.

Øvre prisgrense

Som gasskunde nyter man godt av lave priser i perioder med lav strømpris. Dersom prisen på strøm øker kraftig, vil våre kunder ikke betale en høyere gasspris enn 71 øre/kWh.

Denne øvre prisgrensen er gjeldende for 2018, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Avtalevilkår

  • Alle priser er ekskludert merverdiavgift.
  • I tillegg kommer CO2-avgift, jfr. Forskrift om særavgifter mv.
  • Prisene er gjeldende fra 1. januar 2018.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for naturgass.

Vilkår for Markedspris naturgass pluss

Kunder som kun benytter gass som spisslast eller reserve betaler for målt effekt, i tillegg til gassprisen. For leveranser med brukstid lavere enn 1000 timer ila. siste 12 mnd, kommer i tillegg et effektledd på 10 kr/kW (per høyeste time hver måned i vinterhalvåret).

 

VI HJELPER DEG!

Hele døgnet, alle dager

Få hjelp på Facebook

51 90 80 90

 

KUNDESENTER
man, tir, ons, fre: 10-14
tor: 10-16
Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger 

 

 

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter