Hopp til innhold

Kjøling fra Gandsfjorden

Naturlig kjøling


Dypt nede i fjorden er vannet kaldt året rundt. Lyse pumper det opp og sender det videre til blant annet ventilasjonsanlegg i bedrifter og institusjoner.

Kaldt, sikkert og fornybart

Vi har funnet gull, på 100 meters dyp i Gandsfjorden. Her er temperaturen i sjøen jevn, på 8 grader, perfekt for å kjøle ned næringsbygg og varme datarom. Dette er den mest miljøvennlige og energieffektive kjølingen vi kan tilby. Frikjøling fra Gandsfjorden er en svært sikker fornybar energikilde. Vi jobber med å utvide tilbudet for å kunne tilby den til flere.

00:00 / 00:00

På dypt vann

Lyse har lang erfaring med frikjøling og leveransen fra fjorden er jevn og god. For hver kilowatttime som brukes til produksjon og distribusjon får vi ca 25 kilowattimer kjøling.

Når det kalde vannet pumpet opp i energisentralen, blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet.

En rekke næringskunder i Jåttåvågen og Sandnes indre havn får kjøling på denne måten. Lyse tilbyr også kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i kundens nærområde. Frikjøling egner seg veldig godt til bygg med prosesskjølebehov. Potensielle kunder med store prosesskjølebehov anbefales å ta kontakt for å se på skreddersydde muligheter som Lyse kan tilby.

Innen 2023 vil også en ny frikjølesentral stå klar i Stavanger Øst, i Lervig. Denne vil stå i tilknytning til ny brannstasjon som bygges og sammen med fjernvarme som også leveres fra Lyse i området, kunne bidra til grønne energiløsninger.

Se kart over kjøleanleggene
På dypt vann

Hvor graver dere nå?

Adressen din avgjør om du kan ha fjernvarme eller kjøling fra Lyse. Ta kontakt med oss, så skal vi sjekke mulighetene. Vi graver oss stadig fremover i regionen.

Info om pågående prosjekter
Hvor graver dere nå?

Hva leter du etter?

Her finner du alle prisene på fjernvarme, kjøling og gass. Både for privat og bedrift. Du finner også nyttige dokumenter, samt spørsmål og svar.