Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Lyse Spot – følger markedet

 • Vår anbefalte for bedrifter.
 • En enkel avtale som følger markedet direkte.
 • Mulighet for prissikring i kortere og lengre perioder (kunder over 1 GWh).
 • Kan kombineres med 100 % fornybar.
 • Ingen bindingstid.
 • Gratis tilgang til Energioversikten.

Fra og med 01.01.2018 justeres påslaget på Lyse Spot med 0,6 øre/kWh.

Bestill

Pris Lyse Spot

Lyse Spot følger direkte prisene på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Det vil si at du betaler det samme for strømmen som det Lyse gjør, i tillegg til et påslag som inkluderer lovpålagte elsertifikat og et månedsbeløp.

Ta kontakt med oss for å få nøyaktig pris.

Prisendring fra 01.01.2018
Påslaget på Lyse Spot økes med 0,6 øre/kWh fra 01.01.2018.

Avtaleperioden starter den første og avsluttes den siste dagen i en måned. (Bytter du leverandør vil den starte og slutte den første dagen i måneden.)

Kunder med forbruk over 1 GWh kan før hvert kvartal velge å sikre prisen for kortere og lengre tidsperioder (minimum 3 måneder).

Det kommer tillegg for nettleie, inkludert merverdiavgift og forbruksavgift til ditt lokale nettselskap.

Kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i NordPool Spot tillagt handelskostnader (regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot) for gjeldende time. Verdiene for den enkelte summeres for faktureringsperioden.

Kunder som har anlegg uten timesmåler får en volumveid innkjøpspris for området. Det benyttes timepriser fra NordPool Spot tillagt handelskostnader (regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot), og Lyses totalt innkjøpte volum time for time for området.

 

Garantert fornybar energi

Alle våre strømavtaler for bedrift kan kombineres med 100% fornybar mot et tillegg på 0,50 øre/kWh.

For deg som har 100% fornybar garanterer vi at vi produserer like mye fornybar energi som du bruker, og du kan være trygg på at strømmen du bruker er fra en fornybar kilde.

For å bestille fornybar, velg 100% fornybar i bestillingskjema når du bestiller din strømavtale. Har du allerede strøm fra oss, og ønsker å bestille fornybar i tillegg, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 51 90 80 90.

Vilkår for Lyse Spot

Generelle vilkår

 1. Strømavtalen omfatter alt uttak av elektrisk kraft på avtalt leveringspunkt i hele avtaleperioden. Ved flytting følger avtalen kjøper, i henhold til vilkår mellom bedriftskunder og Lyse, §13. Nettleie som inkluderer forbruksavgift kommer i tillegg.
 2. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. Lyse sørger for eventuelt leverandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling.
 3. Fakturering skjer i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no.
 4. Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskapet, for eksempel gjennom endringer i lov forskrift, eller annet relevant regelverk, kan medføre at kraftprisen (påslaget) blir endret. Påslagene kan også bli endret som følge av endrede kostnader knyttet til pliktig elsertifika- tordning.
 5. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun bedriftskunder.
 6. Avtalevilkår for øvrig.
 7. «Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris mellom Lyse AS og bedriftskunder».

Lyse Spot

 •  Lyse Spot er Lyse sitt standardprodukt.
 • Kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgjengelig for Lyse, faktureres registrert strømforbruk per time. Timeforbruket blir multiplisert med områdeprisen i Nord Pool Spot tillagt handelskostnader (regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot) for gjeldende time. Verdiene for den enkelte time summeres for faktureringsperioden.
 • Kunder som har anlegg uten timesmåler får en volumveid innkjøpspris for området. Det benyttes timepriser fra NordPool Spot tillagt handelskostnader (regulerkraftkostnader og gebyrer fakturert av Nord Pool Spot), og Lyses totalt innkjøpte volum time for time for området.
 • Avtalen har et månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • I tillegg kommer et påslag i øre/kWh som inkluderer kostnad til elsertifikat.
 • Ingen bindingstid ved inngåelse av standardavtale. Bindingstid kan forekomme ved ulike kampanjetilbud.
 • Avtalen kan gjensidig sies opp med en måneds varsel.

Se også Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris for bedriftskunder.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter