Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Naturgass

Gass er en sikker og rimelig energikilde som gir effektiv utnyttelse – og det beste valget om man skal varme opp store lokaler på kort tid. Eget sjørør fra Kårstø gir industrien i Rogaland et klart konkurransefortrinn.

Hva brukes naturgass til?

  • Oppvarming av store lokaler
  • Effektkrevende industriprosesser

Fordeler med naturgass

  • Stabil og forutsigbar leveranse
  • Konkurransedyktig pris

Sjekk om din bedrift kan kobles til naturgassnettet – som er landets største.

Kontakt oss:

Gasspris til produksjonsbedrifter tilbys større industrielle produksjonsbedrifter som etter Lyses oppfatning har andre muligheter i markedet enn det som dekkes av standardprisene.

Prisene er gjeldende fra 1. januar 2019.

Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for naturgass.

Livredning på dukken Anna

Laerdal Medical produserer verdens mest kyssede ansikt med strøm og naturgass fra Lyse.

Produserer for livet

Laerdal medical produserer verdens mest kyssede ansikt med strøm og naturgass fra Lyse.

Over 300 millioner mennesker har lært munn-til-munn-metoden ved hjelp av Anne-dukken. Hun lages i sin helhet i Stavanger, i en høyteknologisk og mangeartet produksjonsprosess der termoplast varmes opp, formes og monteres, for så å inngå i avansert livredningsutstyr.

Fabrikken prosesserer 700 tonn plast hvert år og er en av de største monteringsbedrift- ene i landet. Mesteparten av maskinparken går på elektrisk strøm. I tillegg er Laerdal Medical en av få i Norge som produserer plastdeler ved hjelp av naturgass. I den store ovnen innerst i fabrikklokalet støpes armer og bein til blant annet Anne-dukken.

– Vi har satset strategisk på naturgass og har en identisk maskin ved fabrikken vår i Mexico. Hvis noe skulle skje med maskinen i Stavanger, er det bare å be Mexico om hjelp – og omvendt. Dermed reduserer vi risikoen for langvarig produksjonsstans, forklarer fabrikksjef Berge Solheim. Han mener naturgass gir en bedre prosess enn om tilsvarende operasjon skulle gått på strøm.

Av de 400 som jobber i Laerdal Medical i Stavanger konsentrerer 100 seg utelukkende om produktutvikling. Den nyeste stoltheten er tredjegenerasjonsutgaven av SimMan, en kompleks simulator som puster, gråter, svetter og reagerer på medisinering.

Som bedrift kan du velge mellom produktene Markedspris naturgass, som passer for bedrifter med lavere forbruk enn 150 000 kWh/år, og produktet Markedspris naturgass pluss, som passer for større bedrifter.

  Månedsbeløp Basispris (fast) Nord Pool Spot*
(variabel)
Pristak
Naturgass Bedrift 80 kr/mnd 30,5 øre/kWh x øre/kWh 80 øre/kWh
Naturgass Bedrift Pluss 689 kr/mnd Sommer 23,0 øre/kWh x øre/kWh 75 øre/kWh
Vinter 28,0 øre/kWh

Beskrivelse av pris

Gassprisen som fremkommer på din faktura er summen av en variabel og en fast pris pr. kWh (måleenhet for energi). Den variable delen er Nord Pool spot, som er markedspris på strøm i gjeldende forbruksmåned i området Sørvest-Norge (NO2).

Øvre prisgrense

Som gasskunde nyter man godt av lave priser i perioder med lav strømpris. Den øvre prisgrensen er gjeldende for 2019, og blir fastsatt ved inngangen av hvert kalenderår. Det faste månedsbeløpet og eventuelle avgifter og andre priselementer kommer i tillegg.

Avtalevilkår

  • Alle priser er ekskludert merverdiavgift.
  • I tillegg kommer CO2-avgift, jfr. Forskrift om særavgifter mv.
  • Prisene er gjeldende fra 1. januar 2019.
  • Nord Pool Spot NO2 varierer månedlig.
  • Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for naturgass.

Vilkår for Markedspris naturgass pluss

Kunder som kun benytter gass som spisslast eller reserve betaler for målt effekt, i tillegg til gassprisen. For leveranser med brukstid lavere enn 1000 timer ila. siste 12 mnd, kommer i tillegg et effektledd på 10 kr/kW (per høyeste time hver måned i vinterhalvåret).

 

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter
 

© Lyse AS – Personvern