Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Lyse Fast – gir forutsigbarhet

 • Passer for bedrifter som ønsker trygghet og forutsigbarhet.
 • Prisen settes for en bestemt periode frem i tid.
 • Avtalen gir samme pris uavhengig av markedsprisen.
 • Kan kombineres med 100 % fornybar.
 • Avtalen er bindende i hele avtaleperioden.
 • Gratis tilgang til Energioversikten.

Bestill Lyse Fast til 01 oktober 2019

Bestill Lyse Fast til 01 oktober 2020

Gjeldende fastpris

Levering fra Levering til Ekskl. mva.
Snarest* 01 oktober 2019 32.00
Snarest* 01 oktober 2020 32.50

I tillegg til prisen i øre/kWh kommer et månedsbeløp kr 55 pr. mnd.

 • Pris og leveringsperiode kan endres med umiddelbar virkning, men har ikke tilbakevirkende kraft for inngåtte avtaler.
 • Tillegg for nettleie, inkludert merverdiavgift og forbruksavgift til ditt lokale nettselskap.

Garantert fornybar energi

Alle våre strømavtaler for bedrift kan kombineres med 100% fornybar mot et tillegg på 0,50 øre/kWh.

For deg som har 100% fornybar garanterer vi at vi produserer like mye fornybar energi som du bruker, og du kan være trygg på at strømmen du bruker er fra en fornybar kilde.

For å bestille fornybar, velg 100% fornybar i bestillingskjema når du bestiller din strømavtale. Har du allerede strøm fra oss, og ønsker å bestille fornybar i tillegg, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 51 90 80 90.

Vilkår for Lyse Fastpris

Generelle vilkår

 1. Strømavtalen omfatter alt uttak av elektrisk kraft på avtalt leveringspunkt i hele avtaleperioden. Ved flytting følger avtalen kjøper, i henhold til vilkår mellom bedriftskunder og Lyse, §13. Nettleie som inkluderer forbruksavgift kommer i tillegg.
 2. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. Lyse sørger for eventuelt lev- erandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling.
 3. Fakturering skjer i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no.
 4. Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskapet, for eksempel gjennom endringer i lov forskrift, eller annet relevant regelverk, kan medføre at kraftprisen (påslaget) blir endret. Påslagene kan også bli endret som følge av endrede kostnader knyttet til pliktig elsertifika- tordning.
 5. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun bedriftskunder.
 6. Avtalevilkår for øvrig.
 7. «Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris mellom Lyse AS og bedriftskunder».

Lyse Fastpris

 • Det settes en fastpris per kWh ved avtaleinngåelsen i henhold til Lyses pris for dette produktet på tidspunktet. Denne kWh prisen er bindende i avtaleperioden.
 • Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen,og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden.
 • Avtalen har et måneds beløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • Avtalen kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden.
 • Ved utløp av avtalen overføres kunden til standardprodukt, Lyse Spot, dersom ikke annet blir avtalt.

Se også Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris for bedriftskunder.

Kundesenter Mariero

Åpningstider: man, tir, ons, fre: 10-14 tor: 10-16

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter