Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Lyse Fast – gir forutsigbarhet

 • Passer for bedrifter som ønsker trygghet og forutsigbarhet.
 • Prisen settes for en bestemt periode frem i tid.
 • Avtalen gir samme pris uavhengig av markedsprisen.
 • Kan kombineres med 100 % fornybar.
 • Avtalen er bindende i hele avtaleperioden.
 • Gratis tilgang til Energioversikten.

Bestill Lyse Fast til 01 oktober 2019

Bestill Lyse Fast til 01 april 2020

Gjeldende fastpris

Levering fra Levering til Ekskl. mva.
Snarest* 01 oktober 2019 31.50
Snarest* 01 april 2020 32.30

I tillegg til prisen i øre/kWh kommer et månedsbeløp kr 55 pr. mnd.

 • Pris og leveringsperiode kan endres med umiddelbar virkning, men har ikke tilbakevirkende kraft for inngåtte avtaler.
 • Tillegg for nettleie, inkludert merverdiavgift og forbruksavgift til ditt lokale nettselskap.

Garantert fornybar energi

Alle våre strømavtaler for bedrift kan kombineres med 100% fornybar mot et tillegg på 0,50 øre/kWh.

For deg som har 100% fornybar garanterer vi at vi produserer like mye fornybar energi som du bruker, og du kan være trygg på at strømmen du bruker er fra en fornybar kilde.

For å bestille fornybar, velg 100% fornybar i bestillingskjema når du bestiller din strømavtale. Har du allerede strøm fra oss, og ønsker å bestille fornybar i tillegg, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 51 90 80 90.

Vilkår for Lyse Fastpris

Generelle vilkår

 1. Strømavtalen omfatter alt uttak av elektrisk kraft på avtalt leveringspunkt i hele avtaleperioden. Ved flytting følger avtalen kjøper, i henhold til vilkår mellom bedriftskunder og Lyse, §13. Nettleie som inkluderer forbruksavgift kommer i tillegg.
 2. Det er en forutsetning at den som inngår strømavtalen er identisk med den som er nettkunde på leveringsadressen. Lyse sørger for eventuelt lev- erandørbytte. Leverandørbytte vil normalt tre i kraft 14 dager etter bestilling.
 3. Fakturering skjer i henhold til Lyses til enhver tid gjeldende standard faktureringsbetingelser. Vilkår finnes på lyse.no.
 4. Økte kostnader som følge av endringer i rammebetingelser for omsetningsselskapet, for eksempel gjennom endringer i lov forskrift, eller annet relevant regelverk, kan medføre at kraftprisen (påslaget) blir endret. Påslagene kan også bli endret som følge av endrede kostnader knyttet til pliktig elsertifika- tordning.
 5. Strømavtalene beskrevet i dette dokument gjelder kun bedriftskunder.
 6. Avtalevilkår for øvrig.
 7. «Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris mellom Lyse AS og bedriftskunder».

Lyse Fastpris

 • Det settes en fastpris per kWh ved avtaleinngåelsen i henhold til Lyses pris for dette produktet på tidspunktet. Denne kWh prisen er bindende i avtaleperioden.
 • Kostnad for elsertifikat inngår i fastprisen,og blir ikke endret i løpet av avtaleperioden.
 • Avtalen har et måneds beløp som er uavhengig av strømforbruket.
 • Avtalen kan ikke sies opp eller endres i avtaleperioden.
 • Ved utløp av avtalen overføres kunden til standardprodukt, Lyse Spot, dersom ikke annet blir avtalt.

Se også Alminnelige vilkår for avtale om kraftpris for bedriftskunder.

Kom på besøk

Få hjelp, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider:
man, tir, ons, fre: 10-14
tor: 10-16

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter