Lyse

Søk

 
x

Du er her:

100 % fornybar strøm

Lyse Fornybar – Miljøbevisst

  • Det blir produsert like mye fornybar energi som du forbruker.
  • Samme gunstige vilkår som for vår anbefalte avtale Lyse Innkjøpspris.
  • Vår mest miljøvennlige avtale.

 

25,00

60

øre / kWh kr pr mnd

Bestill Lyse Fornybar

Fakta om Lyse Fornybar

Med Lyse Fornybar garanterer vi at vi produserer like mye fornybar energi som du bruker. Da kan du være trygg på at strømmen du bruker er fornybar kilde. Du betaler det samme for den som oss + 2,30 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatet + månedsbeløpet på 60 kroner.

Du vil se at betingelsene er de samme som for Lyse Innkjøpspris, med unntak av månedsbeløpet som er litt høyere. Mange mener det en liten pris å betale for å markere et standpunkt og bidra til miljøet. Vi garanterer at det skal produseres like mye fornybar strøm som du forbruker.

Har du timesmåler blir du fakturert time for time. Hvis ikke, får du en gjennomsnittlig markedspris (såkalt volumveid pris), hvor Lyses innkjøp totalt legges til grunn for utregning av den månedlige strømprisen. 

Dagens strømpris på kraftbørsen (Sørvest-Norge, NO2): 23,09 øre/kWh.

Kort fortalt om elsertifikat

Elsertifikat-ordningen er en miljødugnad vi strømkunder har med svenskene frem mot 2020. For hver kWh strøm du kjøper, legges det på et lite beløp – en støtte for å sikre at enda mer kraft skal produseres fra fornybare energikilder.

Fra og med 1. januar 2014 utgjør dette beløpet 2,00 øre/kWh inkludert mva. av strømprisen. Mer utførlig beskrevet:
http://www.nve.no/elsertifikater

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 05973
Snakk med oss på Facebook og  Twitter

© Lyse Energi    Personvernerklæring