Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Høye strømpriser? Nei, det var før!

Vannkraftmagasinene er fulle nok til at vi kan gå en ny vinter i møte uten å måtte bekymre oss for skyhøye strømregninger. Med andre ord som det har vært de siste årene.

Skulle det bli en ekstra fin vinter med mye tørt og kaldt vær så vil vannkraften vår i kombinasjon med import av strøm fra våre omliggende land sørge for at vi får det vi trenger. Uten at prisene går til himmels!

Historiske strømpriser og markedsforventning første kvartal 2015. 2015 vil ligge litt over 2014, men under 2013.

Diagrammet viser historiske strømpriser og markedsforventning første kvartal 2015. Priser eks avgifter.

På lengre sikt

Hva så med strømprisene litt lenger frem? Neida – ikke så mye å bekymre seg for tror vi. Det sørger blant annet elsertifikatsystemet for. Dette er et markedsbasert system for å hjelpe frem mer ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige. Vi betaler alle noen kroner hver måned som støtte til ny fornybar kraftproduksjon. Sammen med en moderat økning i kraftforbruket vil dette bidra til et stigende overskudd av kraft i Norden. Et par nye utvekslingskabler mot Tyskland og Storbritannia, noe mer elektrifisering av sokkelen og mange nye elbiler vil øke forbruket, men ikke så mye at det vil føre til kraftig prisløft. Vi kan derfor med stor grad av sikkerhet legge til grunn relativt lave strømpriser i årene som kommer!

Historiske strømpriser og markedsforventninger. 2015 vil ligge noe høyere enn 2015, men prisen forventes å stabilisere seg.

Diagrammet viser historiske priser og markedsforventninger. Priser eks avgifter.

Hva så med miljøet? Lave priser gir jo gjerne økt forbruk? Vel, som følge av finanskrisen i 2007–2008 med påfølgende svak økonomisk vekst i Europa, har forbruket av strøm blitt kraftig redusert og det er ikke mye som tyder på at det skal ta seg veldig opp igjen med det første – selv med priser som er 30–40 % lavere enn før finanskrisen. Dessuten har storstilte subsidieordninger for ny fornybar kraft som sol- og vindkraft (særlig i Tyskland) gjort at fornybarandelen har økt kraftig. På dager med mye vind og sol utgjør sol- og vindkraft over 50 % av kraftproduksjonen i Tyskland. Dette var det ikke mange som trodde på for kun få år siden.

For en forbruker er jo lave priser helt flott, men er det ingen «truende skyer på himmelen». Joda. Ting kan skje. For eksempel kan prisen på CO2-kvoter stige i årene som kommer. Iallefall om markedet for CO2-kvoter skal bidra som opprinnelig tiltenkt – nemlig å redusere utslipp av klimagasser. En høy pris på CO2-kvoter vil gi økte kostnader for de kraftprodusentene som slipper ut mye CO2 ettersom de må kjøpe mange utslippskvoter. Hittil har prisene på kvoter vært altfor lave til å erstatte sterkt forurensende kullkraftverk til noe som er mindre skittent – blant annet gasskraftverk. Det er rett og slett for mye CO2-kvoter på markedet slik at prisene blir svært lave. Dette har EU tenkt å gjøre noe med. Planen er derfor å innføre en ordning som kalles for Market Stability Reserve (MSR), som går ut på at man tar bort mye av overskuddet av kvoter og legger dette i en reserve slik at prisene kan stige. Faller overskuddet av kvoter under et visst minimumsnivå kan man føre kvoter tilbake i markedet for å unngå at prisene når «sky high». Med andre ord et sterkt regulert marked. Det blir spennende å se er om det finnes nok politisk mot til å belaste industrien og andre forbrukere av strøm med høyere kostnader når man står overfor ganske så dystre økonomiske utsikter.

 

Oppdatering: Fikk vi rett? Det kan du finne ut ved å lese den påfølgende markedskommentaren.

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter