Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 

Du er her:

Busser på biogass?

Mer enn 50 % av klimakuttene i Stavanger-regionen skal gjøres i transportsektoren og luftkvaliteten på vinterstid må bli bedre. Biogass og fornybar el gjør det mulig å bidra til å nå de klimamål som er satt og samtidig redusere lokale skadelige utslipp. Det skal investeres i økt kollektivtransport, men i tillegg må flere kjøretøy over på lavutslippsdrivstoff.

Flere av de store byene i Norge legger nå til rette for bruk av biogass i sine bussflåter. Oslo har i dag 36 busser som kjører på biogass og skal ha inn 40 leddbusser fra april 2012. De 40 bussene kommer til å kjøre på naturgass inntil videre fordi kommunen ikke klarer å skaffe biogass før nytt produksjonsanlegg i Nes står klart. Trondheim har 174 gassbusser og skal ha inn 12 nye leddbusser som også skal være gassbusser. Alle bussene i Trondheim kjører i dag på naturgass. Det er imidlertid bestemt at bussene skal over på biogass så snart produksjon av biogass er tilgjengelig. Samme situasjon har man i Bergen, der det i dag kjører 81 busser på naturgass. Disse skal også over på biogass så snart denne er tilgjengelig. Tromsø vurderer å gjøre det samme som Bergen og Trondheim. I Fredrikstad kjører i dag sju busser på biogass.

Rogaland er i følge blant annet Enova, Østlandsforskning, Klif, Zero og Bellona er Rogaland i en særstilling i Norge når det gjelder potensiale for produksjon av biogass. Busser i Rogaland, som i resten av landet, den viktigste avtakeren av biogass. I Rogaland er potensialet imidlertid så stort at Lyse også har valgt å satse på andre kunder for biogass.

Rogaland er i en særstilling fordi vi har 35 naturgassbusser i drift i dag som uten tiltak kan kjøres på biogass. I Stavanger-regionen har vi nok biogass til disse bussene slik at en konvertering kan skje umiddelbart.

Lyse kan i samarbeid med IVAR og kommunene i Stavanger-regionen tilby drivstoff-løsninger som gir kutt i både lokale og globale utslipp.

Busser på biogass

Biogass som drivstoff er svært godt egnet for både busser, taxier og næringsliv. Rogaland fylkeskommune er ansvarlig for kollektivtransport i Rogaland. Det innebærer tilrettelegging av ruter for 400 lokalbusser. I juni 2007 besluttet fylkestinget en bevilgning på 2,5 millioner kroner til gassbusser. I vedtaket ble det også understreket at Rogaland fylkeskommune er positiv til videre satsing på gassteknologi forutsatt at gassen er konkurransedyktig når det gjelder pris, funksjonalitet og miljø. Gassbuss med biogass som drivstoff viser seg å være den beste teknisk-økonomisk og miljømessige løsningen for buss i Rogaland. Hybridversjoner av busskonseptene er dyrere og ligger lengre fram i tid. Elektriske busser kan bli det beste alternativet i framtiden, men det forutsetter at innkjøpsprisen reduseres med over 60 % fra dagens nivå.

Audun Aspelund

Administrerende Direktør
Lyse Neo
 

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 51 90 80 90 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter