Hopp til hovedinnhold
 
Lyse

Søk

 
x

Du er her:

Kjøling

Vi kan hente opp kaldt vann fra Gandsfjorden, eller vi kan produsere kjøling ved hjelp av fornybar strøm i en kjølesentral i ditt nærområde. Om du også kan kobles til fjernvarmenettet tilbys gjerne kjøling som en parallell tjeneste.

Fornybar kjøling fra fjordene

Dypt nede i fjorden er vannet kaldt året rundt. Vi pumper det opp og sender det videre til ventilasjonsanlegget i din bedrift.

  • Komfortkjøling på varme sommerdager
  • Ventilasjon i datarom

Kontakt vår rådgiver

Jorunn Barkved

Fjernvarme, kjøling og strøm

20 års erfaring fra energibransjen, de siste årene med fokus på varme og kjøling.

M:+47 934 88 404

Videokonferanse hos Seabrokers

Via videokonferanse kan ingeniørene på Forus fjernstyre operasjoner i Nordsjøen. Bakrommet kjøles ned med energi fra Lyse.

Coolt i oljebransjen

Via videokonferanse kan ingeniørene på Forus fjernstyre operasjoner i Nordsjøen. Bakrommet kjøles ned med energi fra Lyse.

Datamaskiner genererer mye varme, og Seabrokers’ kontorbygg på Vestre Svanholmen har et stort behov for kjøling. Leietakerne er bedrifter som GdF Suez, Ocean Rig, Scandpower og Cyviz. Det 12 500 kvadratmeter store bygget mottar fjernvarme fra avfallsforbrenningen et par hundre meter unna. I tillegg forsynes Vestre Svanholmen med kjøling fra Lyses kjølecontainer rett i nærheten. Et sinnrikt rørsystem frakter det kjølige vannet til ventilasjonsaggregatet og andre steder der det kan gjøre nytte for seg.

– Vi bruker mye energi på å kjøle ned server-rom og bakprosjektor-rom. Kjølingen brukes også til air condition i sommerhalvåret, forteller vaktmester Tormod Hansen og driftsjef Jarle Lea i Seabrokers.

Kommunikasjon og dataoverføring mellom land og plattformer, såkalte integrerte operasjoner, gjør at oljeselskapene sparer både tid og penger. Ekspertise som tidligere måtte reise offshore, kan nå sitte på Forus og kommunisere med Nordsjøen i sanntid, via store dataskjermer. Optimal utnyttelse av ressursene!

Gjør deg kjent med ansvarsforhold og tekniske føringer for tilknytning til fjernkjølenettet.

Teknisk beskrivelse av kjøling til bedrifter.

Lyse tilbyr to ulike løsninger for kjøling

Vi kan hente kaldt vann opp fra Gandsfjorden, eller vi kan produsere kjøling ved hjelp av fornybar strøm, i en kjølesentral i kundens nærområde. Kunder tilknyttet fjernvarmenettet tilbys gjerne kjøling som en parallell tjeneste.

Ved frikjøling slipper vi å bruke energi på å kjøle ned vannet. Kaldt vann fra Gandsfjorden blir pumpet opp i rør fra 100 meters dyp til en energisentral på land. I energisentralen blir sjøvannet vekslet med ferskvann. Det kalde vannet føres inn i rørsystemet og sirkulerer til bygninger i nærheten. Deretter føres vannet tilbake til fjorden igjen og nytt, kaldt vann pumpes inn i systemet. En rekke næringskunder i Jåttåvågen får kjøling på denne måten.

  Månedsbeløp Basispris Nord Pool Spot * Bestilt effekt
Kjøling med bestilt effekt under 200 kW 100 kr 16 øre/kWh x øre/kWh 609 kr/kW
Kjøling med bestilt
effekt over 200 kW
3100 kr 16 øre/kWh x øre/kWh 429 kr/kW

* Prisen er indeksert mot Lyses volumvektede månedsmiddel innkjøpspris for strøm i området Sørvest-Norge (NO2) fra Nord Pool Spot

Prisene er eks. mva og gjelder fra 1. januar 2015.

Avtaleforholdet reguleres av de til enhver tid gjeldende standardvilkår for kjøling.

Kom på besøk

Få hjelp, hent dekoder, se demoer, bestill produkter - og få deg en kopp kaffe.

Kundesenter Mariero
Åpningstider: man-fre
09.00 - 18.00

Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

Vi hjelper deg 24/7

Telefon kundesenter: 05973
Fra utlandet: 51 90 80 00 

Snakk med oss på Facebook og  Twitter